Werk maken van vrije tijd

2000 is even ver van ons af als 2040

“2000 is even ver van ons af als 2040, dus is 2040 eigenlijk heel dichtbij” volgens onze adviseur Willem Kraanen. 2000 is nog niet zo lang geleden maar er is wel ontzettend veel gebeurd. Daarmee schetst hij dat er ook de komende 20 jaar ontzettend veel gaat gebeuren, ook in recreatieland.

 

Het landschap van verblijfsrecreatie is aan het veranderen

Als je kijkt wat er zich allemaal ontwikkeld heeft dan is dat enorm, Mieke Dings heeft hier een prachtig boek over geschreven, "Tussen tent en villa, Het vakantiepark in Nederland van 1920 – nu." Deze ontwikkelingen zullen voorlopig nog niet stoppen. ZKA merkt dit ook aan de vele verzoeken voor haalbaarheidsonderzoeken, analyses voor overnames van buitenlandse ketens, conceptontwikkelingen en het vitaliseren van recreatiebedrijven. Kortom de sector is enorm aan het bewegen.

 

Ontwikkelingen in Nederland

Zo maar een paar ontwikkelingen van de afgelopen tijd;

  • de woonopgave, met 1 miljoen woningen die nog gebouwd moeten worden;
  • schaarste aan ruimte;
  • enorm groei van toerisme voor de komende decennia;
  • vergrijzing en eenzaamheid, met de daarbij behorende zorg;
  • buitenlandse migratie;
  • winkelleegstand binnensteden en groei internet aankopen met bijbehorende koeriersdiensten;
  • sociale segregatie in de samenleving;
  • duurzaamheid, stikstof, woningen zonder gas en
  • complexiteit van wetgeving en planologische procedures.

En al deze ontwikkelingen zien we ook terug in het recreatielandschap

 

Wat staat er ons dan de komende 20 jaar te gebeuren?

“Je kunt alleen overleven als je je aanpast. Als je niets doet is de kans erg groot dat je bedrijf over 10 jaar niet meer bestaat. Bovendien is het leven kleurrijk en dat betekent ook dat de smaken kleurrijk moeten zijn.” Daarmee wil adviseur Willem Kraanen zeggen dat er nog meer verschillende type recreatieparken nodig zijn om aan de behoefte te blijven voldoen. Om de twee extremen te noemen: er zijn woningparken zonder faciliteiten/verhuur (vaak tweede woningen) en recreatieparken met veel faciliteiten/wisselende verhuur. “Ik ben er van overtuigd dat er parken gaan ontstaan met veel meer diversiteit. Er zal een mix in gebruik ontstaan op specifieke parken. Dit betekent dat er op parken woonvormen zullen ontstaan voor ouderen, zakelijke verhuur (arbeidsmigranten, kenniswerkers), zorg, retail, bedrijventerrein en kantoorruimtes.”

Kansen

Er staan dus ook voor de vrijetijdseconomie veel uitdagingen te wachten. Al deze ontwikkelingen geven enorme kansen. Hier wordt nu al door ondernemers op voorgesorteerd. In de toekomst zullen er steeds meer mix-vormen van recreatie, wonen en werken ontstaan. Je ziet er nu al voorbeelden van, maar elk park en elke regio heeft zo zijn eigen kansen en (on)mogelijkheden. Grijp die kans!

 

Vragen?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Willem Kraanen op 06 86839144.

Onze specialist(en)

Willem Kraanen

Ervaren adviseur met oog voor ondernemersbelangen én bestuurlijke verhoudingen

Tel. : 06 8683 9144
Email : w.kraanen@zka.nl