Werk maken van vrije tijd

De vrijetijdseconomie van de provincie Brabant

ZKA heeft een tussentijdse rapportage gemaakt van de vrijetijdseconomie in de provincie Noord-Brabant. Er is onderzocht in welke mate het gevoerde beleid uit het Beleidskader Vrijetijdseconomie 2013-2020 doelmatig en doeltreffend is. En op welke punten de uitvoering moet worden bijgesteld voor de resterende beleidsperiode.

Er is een korte en duidelijke samenvatting in het begin van het rapport.

Voor vragen kunt u terecht bij Gré Beekers of Willem Kraanen.