Werk maken van vrije tijd

Europese markt

Vooral buurlanden van groot belang

Het inkomend toerisme is in de afgelopen jaren fors aan belang gegroeid. Onze buurlanden en andere Europese landen hadden hierin een belangrijk aandeel. In 2019 was in Nederland bijna een kwart van de overnachtingen in hotels, groepsaccommodaties en op campings en vakantieparken van Belgen en Duitsers, maar wel met sterke regionale verschillen. In Zeeland waren toeristen uit deze buurlanden immers goed voor meer dan de helft van de overnachtingen, in Amsterdam en Gelderland maar voor circa 10%. De Noordzeekust en de rust en ruimte die men in de omgeving vindt spreekt Duitsers aan. Voor inwoners van het Roergebied geldt ook dat Zeeland dichterbij is dan Noord-Duitsland, een vakantie in Zeeland is in die zin een logische keuze.

Amsterdam is met Zeeland wel de Nederlandse bestemming met de meeste “Europese” overnachtingen (ca. 57% van het totaal), met name door de goede bereikbaarheid via Schiphol. Hierdoor bezoeken veel toeristen uit het Verenigd Koninkrijk en andere landen in Europa onze hoofdstad.

 

REGIO

ONTWIKKELING OVERNACHTINGEN T/M AUGUSTUS 2020

DUITSLAND EN BELGIË

VERENIGD KONINKRIJK

OVERIG EUROPA

NEDERLAND

-41%

-67%

-62%

AMSTERDAM

-30%

-66%

-58%

ZEELAND

-38%

-77%

-32%

LIMBURG

-49%

-80%

-63%

GELDERLAND

-47%

-80%

-63%

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties

 

Flinke terugval Amsterdam

De coronapandemie heeft stevige gevolgen gehad voor het internationale reisgedrag, ook binnen Europa. Grenzen werden gesloten en vluchten gecanceld, met als gevolg dat met name Amsterdam en omgeving met lege hotels te kampen kreeg. De verwachting is dat de jaarronde bezetting daar in 2020 circa 35% zal bedragen, terwijl in 2019 de kamerbezetting nog circa 85% was[1].

 

Noorden, oosten en Zeeland in trek

Ook Duitsers en Belgen bezochten ons land minder dan voor de crisis, maar door de bescheiden reistijd en de bereikbaarheid per auto is de daling aanmerkelijk minder fors. De crisis gaf relatief veel Belgen en Duitsers de gelegenheid om Amsterdam te (her)ontdekken en ook Zeeland bleef – als vanouds – in trek, met name in perioden met lage en/of teruglopende aantallen besmettingen. De Noordelijke en oostelijke provincies plusten ook.

 

Duitsers en Belgen bieden kansen op korte termijn

NBTC Holland Marketing voorspelde enkele jaren geleden dat het (Europees) inkomend toerisme fors zou blijven groeien tot aan 2030[2]. In het basisscenario zou de gemiddelde jaarlijkse groei tot 2030 circa 3,7% bedragen, maar als de exponentiële groei zou doorzetten was een jaarlijkse groei van bijna 7% mogelijk. 

 

Door de coronapandemie is het Europees inkomend toerisme tot een stilstand gekomen. Het UNWTO (de Wereld Toerisme Organisatie) voorspelde begin dit jaar nog 4% groei voor 2020, maar dat wordt door alle ontwikkelingen zeker niet bereikt[3]. De meeste experts van het UNWTO verwachten een herstel in het derde kwartaal van 2021, maar op de terugkeer naar het niveau van 2019 moet worden gewacht tot minimaal 2023[4]. Zoals afgelopen zomer al heeft aangetoond kunnen toeristen uit de herkomstmarkten Duitsland en België eraan bijdragen dat de hotels, vakantieparken en campings toch grotendeels worden gevuld. Als ondernemers en overheden erin slagen het product beter te laten aansluiten bij de specifieke wensen van deze herkomstmarkten en de marketing in deze landen wordt versterkt, zijn er toch kansen om een slag te slaan in de komende jaren.

 

Meer weten?

Wilt u graag een advies op maat voor uw bedrijf of organisatie? Neem dan eens contact op met Tom Gosens.

 

[1] Bron: Horwarth HTL, Hotelmarkt Update Nederland: Corona-editie, oktober 2020
[2] Bron: NBTC Holland Marketing, Perspectief 2030 Bestemming Nederland
[3] Bron: https://www.unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy
[4] Bron: https://www.unwto.org/market-intelligence

Tom Gosens

Tom Gosens

Adviseur met passie voor dagrecreatie en gespecialiseerd in marktanalyses en structuuronderzoek

Tel. : 06 8683 3223
Email : t.gosens@zka.nl