Werk maken van vrije tijd

Gebiedsmanager Kraaijenbergse plassen in Cuijk

Ook in 2022 blijven de Kraaijenbergse Plassen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk bij Nijmegen volop in ontwikkeling. Verschillende plannen rond de plassen zorgen voor veranderingen in het gebied. Niet alleen de gemeente, maar ook alle belanghebbenden hebben behoefte aan een duidelijke koers en een helder uitvoeringsprogramma dat perspectief biedt. Dit moet een stevige basis bieden om komende jaren gezamenlijk stappen te zetten naar een verdere versterking van de Kraaijenbergse Plassen.

De gemeente Cuijk heeft per april 2021 onze collega, Willem Kraanen, hier aangesteld als gebiedsmanager. Aan hem de opdracht om zaken aan te sturen en te coördineren. In deze rol hield hij veel persoonlijke interviews met stakeholders in het gebied, die als input dienen voor het uitvoeringsprogramma. Daarnaast gaf hij uitvoering aan een aantal concrete projecten zoals het onderzoek naar het toekomstige gebruik van waterrecreatie. Een bijzonder onderdeel hiervan is het gebruik van de plassen door duikers. De plassen staan hoog op het lijstje bij duikers, het is een geweldige omgeving om op onderzoek uit te gaan in de onderwaterwereld. Mooi om dan de samenwerking te zien met alle betrokkenen en de gemeente om een prachtig plan uit te voeren: een schip laten afzinken, om zo de onderwaterwereld nog indrukwekkender te maken en een extra trigger voor duikers om juist naar dit gebied te komen.

Willem is nog niet klaar in het toekomstige Land van Cuijk. Hij is nu o.a. druk met het ondersteunen van processen met betrekking tot aanpassing van de verordening watergebruik, recreatieve fietspaden bij de dijkverbetering en in 2022 het openen van de Brabantse Natuurpoort bij de Kraaijenbergse Plassen. 

Willem Kraanen

Willem Kraanen

Ervaren adviseur met oog voor ondernemersbelangen én bestuurlijke verhoudingen

Tel. : 06 8683 9144
Email : w.kraanen@zka.nl