Werk maken van vrije tijd

GRIP OP GROEI, biedt kansen voor de toekomst van de Metropoolregio Amsterdam

Overtoerisme in Amsterdam, er is al veel over gezegd. ZKA heeft er onderzoek naar gedaan. In dit artikel gaan we hier kort op in. Toeristen zijn voor Amsterdam en de omliggende gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (hierna MRA) van groot belang voor de regionale economie. Alleen de belangen van de inwoners en toeristische ondernemers komen niet altijd overeen. In de toekomst wordt in de regio nog steeds een groei van het aantal toeristen verwacht.

 

Overzicht van het aanbod
In de MRA zijn circa 1.370 bedrijven met overnachtingsmogelijkheden gevestigd die plaats bieden voor in totaal 240.000 personen. Daarmee is het de grootste verblijfstoeristische regio van Nederland. 40% van de slaapplaatsen bevindt zich in hotels, waarvan 70% zich in de gemeente Amsterdam bevindt. Daarnaast zijn er nog zo’n 43.000 Airbnb-bedden in de regio. Dat is relatief veel ten opzichte van de 100.000 aanwezige hotelbedden.

Zeer vitale regio
Aan de hand van twee criteria, perspectief en huidige kwaliteit, hebben we bepaald hoe vitaal de sector is.

De belangrijkste conclusies voor de hotels, verdeeld naar vier groepen, zijn:

  1. Vitale bedrijven (77%). De meeste hotels in de regio zijn vitaal. Deze groep bedrijven, met goede kwaliteit en veel toekomstkansen, is in de MRA veel groter dan in andere regio’s. Een derde van de hotels is zelfs excellent;
  2. “Achteroverleuners” (15%): de groep ‘’de achteroverleuners’’ is in de MRA naar verhouding groot. Hierbij gaat het om bedrijven met voldoende toekomstkansen, maar met weinig kwaliteit. Dit type ondernemers wordt ‘afwachtend’, want de gasten komen toch wel. Hier schuilt een gevaar in voor de toekomst;
  3. Bedrijfseconomisch kwetsbaar (2%). De groep van bedrijven met beperkte toekomstkansen, maar wel goede kwaliteit is klein;
  4. Niet vitaal /vergane glorie (6%). Het aandeel bedrijven dat weinig toekomstkansen biedt en ook weinig kwaliteit heeft is met 6% een kleine groep in vergelijking met andere regio’s.

Kansen
De verhouding tussen vraag en aanbod is goed. Ondernemers hebben nog voldoende ideeën om de regio aantrekkelijker te maken voor verblijfstoeristen. Ondernemers in de regio zien ook kansen voor het spreiden van de zakelijke en toeristische gast door het organiseren van grote congressen in het westelijke deel (Haarlemmermeer) van de MRA.

Vertrouwen in de markt
Zowel de hotel- als verblijfsrecreatiesector zijn erg vitaal in de MRA (meer dan in andere regio’s in Nederland). Vanuit banken en investeerders is er dan ook veel vertrouwen in de markt. Het vertrouwen is mede zo groot omdat zowel de vraag als bestedingen in het toerisme toenemen. Dit betekent dat er ruimte is voor groei van de hotel- en verblijfsrecreatiesector in de MRA.

Ruimte voor hotels
Er zijn een aantal plannen voor hotels in Amsterdam en de omliggende regio die (vrijwel) zeker doorgaan. We verwachten dat er naast deze plannen ruimte is voor nog ongeveer 9.200 hotelkamers in de regio. Het is wenselijk dat nieuwe hotels in de regio bijdragen aan de spreiding van toeristen en zich niet richten op groepen die alleen naar Amsterdam gaan.

Ruimte voor verblijfsrecreatie
De groei voor recreatieparken raamt ZKA voor de komende jaren op 3% voor vakantiewoningen. Er is dan een ruimte voor groei met circa 250-350 vakantiewoningen naast de bestaande plannen. Er is daarnaast nauwelijks ruimte voor nieuwe campings. De groei voor jachthavens raamt ZKA voor de komende jaren op 0,5% per jaar. Er is dan een ruimte voor groei van 600-700 ligplaatsen (zonder rekening te houden met het type jachthaven).

Locatie en concept cruciaal bij nieuwe marktontwikkelingen
De huidige markt functioneert prima. Dit betekent niet dat er niet kritisch gekeken moet worden naar de locatie en het concept van nieuwe ontwikkelingen. Bij toekomstige projecten zijn beleving/concept en locatie het belangrijkst. Daarnaast zullen de verbindingen van het openbaar vervoer sterk verbeterd moeten worden, voor zowel het op peil houden van de kwaliteit van de service (personeel) als voor een goede markspreiding. Locatie, concept en ov-verbindingen zijn cruciaal. Alleen zo kan men bijdragen aan het overkoepelende doel: spreiding.

Grip op groei
Een belangrijke taak van de overheid is beleid te maken dat inzet op duurzame kwaliteit. De overheid heeft diverse instrumenten ingezet om de markt te sturen. Gemeenten in de MRA willen hier actief op inzetten. De gemeenten willen bijdragen aan de ontwikkeling van goede logiesaccommodaties met een grote waarde voor de omgeving, maar hebben de wens dat nieuwe hotels ook bijdragen aan de spreidingsdoelstellingen. De zorgen zijn dat meer hotels in de regio leiden tot een nog drukkere binnenstad in Amsterdam.

Maatregelen voor grip op groei
Mogelijke maatregelen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ze moeten bijdragen aan spreiding van toerisme in de MRA. Het hotel mag niet alleen gericht zijn op doelgroepen die alleen naar Amsterdam gaan;
  • Het is wenselijk dat deze passen bij de gemeentelijke kansenkaart: een overzicht van locaties waar ontwikkelingen kunnen plaatsvinden;
  • De accommodatie moet meerwaarde hebben en zich richten op een specifieke of nieuwe doelgroep;
  • De accommodatie moet duurzaam zijn;
  • Er dienen vrijetijdsvoorzieningen in de buurt te zijn;
  • Het is wenselijk dat de accommodatie draagvlak heeft in de buurt bij bewoners en ondernemers.

De maatregelen voor grip op groei zullen bijdragen aan de kwaliteit van de vrijetijdseconomie in de MRA met de daarbij behorende stroom van toerisme die MRA en met name Amsterdam de komende jaren zal blijven trekken.

Wilt u meer weten over overtoerisme? Of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Willem Kraanen op 06 8683 9144.

Onze specialist(en)

Willem Kraanen

Ervaren adviseur met oog voor ondernemersbelangen én bestuurlijke verhoudingen

Tel. : 06 8683 9144
Email : w.kraanen@zka.nl