Werk maken van vrije tijd

Hoe overleeft de Nederlandse kust de Corona-crisis?

De Nederlandse kustregio’s, met de Wadden aan kop, gaan economisch zware tijden tegemoet, gezien de grote rol van het toerisme daar. Campings en vakantieparken worden deels weer bezet, maar de afgelopen maanden waarin nauwelijks of geen omzet werd behaald, raken de sector hard. Dat treft de ene regio harder dan de andere. Op Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog is 40%-60% van de werkgelegenheid afhankelijk van het toerisme. Ook in Zuid-Limburg en de watersportgebieden is de economie meer dan gemiddeld afhankelijk van het toerisme en staan veel banen op de tocht. De Rabobank verwacht pas dat begin 2021 het toerisme weer in de buurt komt van het niveau van 2019.

 

Er zijn dus grote verschillen te verwachten in economische effecten per regio. Dat wordt verklaard door de structuur van de regionale economie. Naast bijvoorbeeld conjunctuurgevoelige sectoren als industrie en handel, speelt het relatief grote aantal banen in het toerisme een belangrijke rol. Naast de Wadden zijn ook andere kustgemeenten als Bergen, Wassenaar, Sluis en Zandvoort voor 20%-30% afhankelijk van het toerisme. Dat gaat alleen om de directe banen in toerisme, recreatie, cultuur en horeca.

Aan het toerisme zijn ook nog toeleverende sectoren verbonden, zoals handel, dienstverlening en industrie. Het effect op de werkgelegenheid breidt zich daardoor ook uit naar sectoren buiten het toerisme. Als deze sectoren (ook los van toerisme) relatief groot zijn in een regio en geraakt worden, ontstaat een dubbel negatief effect op de werkgelegenheid. Dat is te verwachten in o.a. delen van Zeeland, West-Brabant en de regio rondom Amsterdam. Het Rivierengebied, de Rijnmondregio en het oostelijke deel van Zeeland hebben juist een minder sterke relatie met toerisme. Het effect van de corona crisis zal daar met name afhangen van andere sectoren.

Relatie toerisme met economieHet aandeel werkgelegenheid van de toeristische sector is berekend op basis van de Landelijke R&T Standaard (afbakening van toerisme), met werkgelegenheidscijfers van de Stichting LISA.


Meer weten?
Wilt u meer weten over de structuur van de regionale toeristische economie of een berekening van de verwachte effecten op het toerisme? Neem dan contact op met Ronald Haagen.

Wilt u meer weten over een herstelplan voor de toeristische sector in uw gemeente of regio, neem dan contact op met Wouter de Waal van ZKA Strategy.