Werk maken van vrije tijd

Kinderdijk – toekomstperspectief 2030

Als het toerisme tenminste 30% groeit richting 2030, wat betekent dit dan voor Kinderdijk? ZKA leisure strategy ontwikkelt samen met SVP architectuur en stedenbouw scenario’s voor dit iconisch stukje Nederland. De uitkomst is een definitief en integraal toekomstperspectief. Het Werelderfgoed wordt verbonden met diverse opgaven in het gebied zoals: leefbaarheid, economie, bereikbaarheid, natuur en waterveiligheid.