Werk maken van vrije tijd

Noord-Limburg wil €1 miljard uit toerisme halen

Noord-Limburg wil €1 miljard uit toerisme halen

De vrijetijdseconomie is in Noord-Limburg met €870 miljoen bestedingen een belangrijke sociaaleconomische motor. Om deze positie te versterken hebben de acht regiogemeenten* onder aanvoering van ZKA Strategie een actieprogramma 2018-2025 opgesteld: ‘Denken als koploper, spelen als team’. De regio heeft zichzelf de ambitie gesteld dat zij beter wil presteren dan het nationaal gemiddelde.

Nieuwe focus

“Noord-Limburg gaat zich richten op families die samen een weekendje of midweek weg willen. Dat betekent een paar nachtjes slapen in een luxe bungalow met veel voorzieningen en een omgeving die veel uitstapjes te bieden heeft. Nou heeft Noord-Limburg veel unieks in huis (onder meer Maasduinen, Peel en Maasdal en Toverland), toch is het nodig dat de regio inzet op nieuwe trekkers voor de dagrecreatieve familiemarkt. Dit is nodig omdat de helft van de vakantieparken momenteel bezet worden door arbeidsmigranten of mensen die er permanent en/of illegaal wonen,” aldus Merlijn Pietersma van ZKA.

De regio kiest voor de drie-generatie familiemarkt met een herkomstcirkel van 60 autominuten. Deze focus is nieuw voor de regio. En tegelijk is het een logische keuze vanwege het bijzonder grote aanbod van familiegeoriënteerde verblijfsrecreatie, dagrecreatie en het grote aandeel in short-break overnachtingen en dag-bezoeken. Invulling van het totale actieprogramma moet op termijn leiden tot een toename van de jaarlijkse bestedingen van € 200 miljoen in 2025 (+24%). Zo komen de bestedingen in 2025 ruim boven de € 1 miljard uit.

Coalition of the willing

Leidende partijen en personen in Noord-Limburg vormen met elkaar een coalition of the willing. Dit is het netwerk van publieke en private personen die de financiële kracht en inhoudelijke macht hebben om de regioambities waar te maken. Daarom kiest Noord-Limburg voor een programma-aanpak en niet voor een verzameling projecten. De aanpak moet de sector inspiratie, enthousiasme en perspectief bieden.

 


Noord-Limburg gaat samen met ondernemers, onderwijs, de provincie Limburg en andere relevante partijen als een team aan de slag op basis van vijf actielijnen:

  1. Vitale Verblijfsrecreatie
  2. Vitale dagrecreatie
  3. Vrijetijdslandschap
  4. Crossovers
  5. Effectieve regiomarketing

Bij de totstandkoming van het actieprogramma is intensief samengewerkt met ondernemers, ontwikkelaars, terrein-beherende organisaties, provincie Limburg en het onderwijs.

* Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray.

Download hier het 'Actieprogramma Vrijetijdseconomie Noord-Limburg'.