Werk maken van vrije tijd

Ondanks versoepeling maatregelen loopt toerisme en horeca dit jaar € 12,5 miljard mis

Terrassen zijn weer open, campings worden platgebeld en ‘we mogen weer’. Maar wel beperkt. Vanaf 1 juni worden maatregelen in horeca en cultuur wat versoepeld. Ondanks dat er mogelijke versoepelingen komen later dit jaar zal de toeristische sector en de horeca dit jaar toch ten minste € 12,5 miljard aan omzet mislopen. Zonder verdere versoepelingen en een tegenvallende vraag kan dit zelfs oplopen naar € 16 miljard. Dat is bijna 50% van de jaaromzet van dag- en verblijfstoeristische bedrijven inclusief de horeca! Hierin zijn gemiste omzetten van de reisbranche en de retail nog niet meegenomen[1]. Tot deze conclusie komt adviesbureau ZKA na analyses van deze getroffen sector.

 

ZKA verzamelde data van diverse bronnen (brancheorganisaties, Rabobank, CBS) en maakte hier een berekening van. Daaruit bleken grote verschillen: in dagtoerisme kan het omzetverlies oplopen tot 70%, vanwege het grote aandeel van de bestedingen in de cultuursector en evenementenbranche hierin (waarvan vrijwel alle omzet dit jaar wegvalt). Bij verblijfstoerisme blijft dit ‘beperkt’ tot 30%-40%. Hotels (omzet ruim € 8 miljard per jaar) zijn nog steeds matig bezet, omdat de zakelijke en buitenlandse markt sterk achterblijft. Grootschalige congressen zijn voorlopig niet mogelijk.

Voor campings en vakantieparken wordt na een slecht verlopen tweede kwartaal een goede zomer verwacht door een sterke groei van vakanties in eigen land. In de horeca is de onzekerheid het grootst (30%-45% omzetverlies): dat hangt, zeker voor cafés maar ook restaurants af van hoe er de rest van het jaar met de 1,5 metersamenleving wordt omgegaan.[1] De cijfers die het CBS biedt over de totale bestedingen van toeristen zijn te algemeen om dit dele van de bestedingen mee te nemen in de berekening.

Ook de samenstelling van de regionale economie speelt mee: hoe meer afhankelijk van toerisme, hoe sterker de economie wordt getroffen. Dat is te zien in regionale verschillen: de kust,  Waddeneilanden en de steden wordt het hardst getroffen. De kust vanwege de afhankelijkheid van buitenlands bezoek en de steden met name vanwege het grote aandeel van het zakelijke bezoek.

Figuur 1 verwachte afname van omzet in toeristische sector 2020 (t.o.v. 2019)