Werk maken van vrije tijd

Onderzoek vakantieparken Kop van Noord-Holland: de helft is vitaal

Campings en bungalowparken in de Kop van Noord-Holland hebben de wind in de rug. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat ZKA Consultants heeft uitgevoerd in opdracht van het programma De Kop Werkt! Bijna de helft van de 120 onderzochte parken is vitaal. Het onderzoek dat een respons van 93% van de bedrijven heeft, brengt gedetailleerd in beeld waar de plussen en minnen in de regio zitten. Het advies van ZKA is om een strategie van vernieuwing in de regio op gang te brengen omdat teveel bedrijven teren op de markt en het product van gister.

Vernieuwingsslag is nodig

“De kust heeft grote aantrekkingskracht op vakantiegasten” aldus Merlijn Pietsma van ZKA. “Daardoor is het perspectief van vooral de kustgebieden bijzonder hoog. Over het algemeen kenmerken de bungalowparken en campings in de Kop van Noord-Holland zich door hun rationele bedrijfsvoering die is gericht op: schaalvoordelen, efficiency, herhaalbezoek en een beherende ondernemershouding. We zien in het onderzoek terug dat er te weinig vernieuwing door ondernemers plaatsvindt. Daar zit de achilleshiel van de regio: er zijn nauwelijks onderscheidende (inter)nationaal prijswinnende bedrijven. Het gaat misschien wel wat té goed en daardoor zijn veel bedrijven niet meer alert op de veranderingen in de markt. Bovendien geven ondernemers aan dat op diverse plekken de publieke verblijfsomgeving een flinke vernieuwingsimpuls moet krijgen.” 

Resultaten

Ongeveer 72 procent van de parken heeft voldoende toeristische potentie. Hiervan is 30 procent daadwerkelijk een vitaal park. Dit houdt in dat de parken op dit moment voldoende kwaliteit leveren en een goed toekomstperspectief hebben. Ongeveer 16 procent valt echter onder de noemer van de wet van de remmende voorsprong: bij deze ‘toppers van toen’ staat de toeristische kwaliteit onder druk. Deze parken hebben voldoende toekomstperspectief om zich weer aan te sluiten bij de 30 procent vitale bedrijven, als de noodzakelijke investeringen gedaan worden. Ongeveer 26 procent van de parken, de zogenaamde ‘beheerders’, heeft te kampen met een beperkte toeristische omgevingskwaliteit, gering ondernemerschap of een beperkte omvang waardoor het perspectief kan verminderen. De kwaliteit is hier vooralsnog voldoende, maar het perspectief staat wel onder druk. De overige 28 procent van de parken heeft onvoldoende kwaliteit en perspectief om de recreatieve markt succesvol te kunnen bedienen. Hier is ingrijpen noodzakelijk.

Revitaliseringsprogramma

Samen met ondernemers en de vier regiogemeenten in de Kop van Noord-Holland wordt daarom een revitaliseringsprogramma ingericht voor vakantieparken. Doel is om de verblijfssector te vernieuwen met marktgerichte formules en fris ondernemerschap. Tegelijkertijd loopt de regio niet weg voor problemen in de onderkant van de markt. Vooral in het agrarische buitengebied zijn er diverse parken waar permanent gewoond wordt en waar arbeidsmigranten worden gehuisvest. Voor parken die in het einde van hun recreatieve levensfase zijn beland kan dit een logische noodgreep zijn. De regio gaat hierin meer regie voeren en kiest voor een maatwerk-aanpak per park. Alle bedrijven die deelnamen aan het onderzoek ontvangen een factsheet waarop de vitaliteitspositie van het bedrijf staat.