Werk maken van vrije tijd

Overheid verdient jaarlijks € 1.5 miljard aan recreatiesector

Van elke euro omzet in de recreatie-branche gaat tenminste 30% naar de overheid. Door allerlei regelingen en heffingen dragen recreatieondernemers van de omzet (grofweg circa € 5 miljard) tenminste € 1,5 miljard af. Dat is berekend aan de hand van het onderzoek ‘Stapeling van lasten voor recreatie-ondernemers’’ dat ZKA voor de branchevereniging RECRON dit voorjaar heeft uitgevoerd.

Een aantal heffingen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Zo steeg de opbrengst uit de toeristenbelasting in 2018 in één jaar met € 55 miljoen naar circa € 300 miljoen, een stijging van 25%. Uit het onderzoek blijkt dat in sommige gemeenten een stijging van tarieven met tientallen procenten in één jaar geen uitzondering is. De gemeenten hebben een relatief grote vrijheid om de deze tarieven vast te stellen en bepalen zo een deel van de prijs van een vakantie in Nederland.

Vitaliteit kan onder druk komen te staan 

Deze vakanties worden hierdoor steeds duurder. En dat gaat de consument- en dus de ondernemer- voelen in de portemonnee. Stapeling van lasten die ook nog eens sterk stijgen kunnen voor een verblijfsrecreatieve ondernemer het verschil betekenen tussen winst en verlies. Hierdoor kan de vitaliteit (toekomstbestendigheid) van campings en vakantieparken onder druk komen te staan. Branchevereniging  RECRON heeft daarom de overheid deze week opgeroepen een einde te maken aan de forse verhogingen van met name de toeristen- en forensenbelasting.

Wat betekent dit in de praktijk? 

Dat toeristenbelasting en BTW de prijs van binnenlandse vakanties opdrijven wordt duidelijk met een rekenvoorbeeld. Bij een kampeervakantie van 14 dagen met 4 personen en een campingplaatstarief van € 30,- (inclusief BTW) bedragen de logieskosten 14 * € 30=€ 420. Bij een toeristenbelasting van bijvoorbeeld € 2,50 per persoon per nacht bedraagt de toeristenbelasting voor deze vakantie € 140, ofwel een opslag van een derde van de prijs!

Vragen over dit artikel? Neem contact op. 

Onze specialist(en)

Ronald Haagen

Rationele bedrijfseconoom die meer waarde geeft aan data

Tel. : 06 5153 5260
Email : r.haagen@zka.nl