Werk maken van vrije tijd

Overwegingen en kansen

De Maslow-piramide

Het gaat hier om inzicht te krijgen in de behoefte van de mensen. Deze heeft Maslow in een piramide weergegeven. Voor degene die de Maslows behoeftehiërarchie niet kennen, het ziet er als volgt uit:

Voor vele Nederlanders is deze piramide ingestort. Er is geen zekerheid meer en de sociale acceptatie is ook op zijn kop gezet. Kortom er is nogal wat gaande. Het nieuwe binnen is buiten zal vooral zekerheid moeten bieden. Begin dit jaar waren velen bezig om de piramide verder te beklimmen van beleving naar bezinning/zelfontplooiing. We zullen helaas een stap moeten terug doen en het fundament van zekerheid stevig moeten invullen. Hierbij kan de gedachtegang ‘het nieuwe binnen is buiten’ helpen.

 

Bied veiligheid aan gasten

Buiten zijn geeft een veiligheid die we hard nodig hebben in deze tijd. Het bieden van veiligheid aan gasten zal de komende maanden cruciaal zijn voor zekerheid bij de ondernemers. Stel uzelf de vraag, welk prettig gevoel op het gebied van ‘veiligheid’ kan ik bieden aan mijn gasten. Ondernemers moeten hiermee aan de slag. Maar ook de overheid om de ondernemers te helpen als er überhaupt geen perspectief meer is.

 

Overheid onontbeerlijk voor verandering

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Waar vroeger alles in hokjes werd ingedeeld zie je nu veel hybride vormen. Wonen, winkelen, recreëren en werken zullen in de toekomst veel meer met elkaar verweven zijn. Op dit moment is de helft van de Nederlanders thuis aan het werk. Daarbij komt dat er geen weg terug is voor, lege hotels/winkels/groepsaccommodaties, verloederde recreatieparken en campings. Er moet een nieuw perspectief komen voor deze bedrijven. Eerder in dit artikel is al geschetst wat transformatie kan bijdragen aan het oplossen van problemen en het geven van zekerheid. Gemeenten zouden ondernemers moeten faciliteren in hun behoefte en hun noodzaak om te transformeren.

 

Zoek samenwerking met natuurbeheerders

Natuurbeheerders en de vrijetijdseconomie hebben elkaar nodig. Geef elkaar letterlijk de ruimte. Zoek de verbinding in een onderscheidend concept. Stad en land hebben elkaar meer dan ooit nodig. Voor wat hoort wat, dus hier hoort een prijskaartje bij. Eerdere mooie initiatieven zijn ontstaan doordat ondernemers een deel van de kosten voor hun rekeningen namen. Voor ondernemers en natuurbeheerders liggen hier juist nu veel kansen.

 

Gemeenten, kom met een visie op de openbare ruimte

Een stad of dorp kan ‘de oorlog’ winnen met een goede visie op de openbare ruimte. Natuurlijk vergt dit enorme investeringen. Maar een gedegen visie hierop ontbreekt in veel gemeenten. Dit is het minste wat gemeenten zouden kunnen doen. Het belang en de waarde van de directe leefomgeving is sterk ondergewaardeerd. Bij een meer integrale aanpak binnen een gemeente zou dit veel kunnen opleveren.


De laatste jaren is er een duidelijke FOMO-trend geweest onder consumenten. FOMO staat voor Fear Of Missing Out, oftewel de angst om buiten de boot te vallen. Bij FOMO staat het gevoel om iets te missen centraal en dit wordt vaak opgewekt door het succes van anderen. Deze angst om iets te missen is een natuurlijke reactie, waarbij mensen zich laten leiden door gevoelens en emoties. Dit jaar zien we een kentering naar JOMO en JOBO, dat staat voor Joy of missing out en Joy of being out. Deze spreken voor zich, wat nogmaals het belang van de openbare ruimte onderschrijft.

 

Bedenk waarom de gast voor jou moet kiezen

De consument wil kort en hevig ‘genieten’, beleven en bezinnen waar veiligheid is gegarandeerd. Dit vraagt nogal wat van ondernemers. De ‘customer journey moet dus tot in de puntjes verzorgd zijn. Wat heeft het product te bieden aan de gast? Waar bestaat een korte vakantie precies uit? Dat begint met het product zelf. Wat verkoopt de ondernemer nu eigenlijk? Het gaat niet over een bed om in te overnachten, of een maaltijd die je kunt opeten. Welke activiteiten kunnen zich afspelen tijdens de korte vakantie. Zit dit in het product van de ondernemer of helpt de ondernemer zijn gast hiermee? De reden van de gast zal dus nog beter doorgrond moeten worden.

 

Zet in op digitaal

Verder leven we in een digitale wereld, hier zal dus vol op ingezet moeten zijn. En om het nog moeilijker te maken; veel komt neer op maatwerk en gastvrijheid. Dit zijn allerlei vragen en overwegingen die de ondernemer moet maken. Door de verwachte groei van vaker kort op vakantie liggen hier veel kansen voor het nieuwe binnen is buiten.

 

‘Welzijn van het volk is wet’

De oude Cicero zie het al: ‘Salus populi suprema lex’. Het welzijn van het volk moet de hoogste wet zijn. Door corona is het welzijn van alle bewoners van steden en dorpen de hoogste wet geworden. Door corona is het welzijn van de gasten in de vrijetijdseconomie het hoogste goed geworden.

 

Meer weten?

Wilt u een advies op maat voor uw bedrijf of onderneming? Willem Kraanen praat er graag met u over door.

Willem Kraanen

Willem Kraanen

Ervaren adviseur met oog voor ondernemersbelangen én bestuurlijke verhoudingen

Tel. : 06 8683 9144
Email : w.kraanen@zka.nl