Werk maken van vrije tijd

Realisatie natuurzwembad Heerlen

De gemeente Heerlen heeft ZKA gevraagd een onafhankelijk, deskundig en inhoudelijk gedocumenteerd advies te geven of en hoe een natuurzwembad in het Sibelco-groeve gebied in Heerlen kan worden gerealiseerd. Het betreft een complex dossier dat al de nodige jaren speelde in de gemeente, en waar veel partijen met vaak tegengestelde belangen bij betrokken zijn. Voor het slagen van deze opdracht was draagvlak dan ook cruciaal, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. De nadruk lag dus niet alleen op het onderzoek zelf, maar vooral op het in beeld brengen van standpunten van alle relevante actoren. We hadden daarbij met zeven partijen te maken en er waren twee locaties in beeld.

Eenmaal begonnen met het onderzoek, kwam er een achtste partij in ons werkveld. In één van de mogelijke locaties was er namelijk aan behoorlijk wat bomen geknaagd: de bever deed zijn intrede, een Europees beschermde diersoort. Het was voor de eerste keer dat een diersoort in één van de onderzoeken een eigen rol opeiste. We onderzochten hoe de bever zich gedraagt, maar konden hem fysiek nergens aantreffen tijdens ons locatiebezoek. Uiteindelijk hebben we samen met bureau Kragten en de provincie onderzocht hoe we de leefomgeving van dit beestje niet hoeven te verstoren als op die locatie in de toekomst gezwommen zou worden. We spraken ook met enkele potentiële ondernemers en konden daarbij genieten van de Limburgse gastvrijheid.

Uiteindelijk is geadviseerd dat het technisch mogelijk is om zwemmen toe te staan in een deel van de zuidelijke plas. Alle betrokken partijen konden achter dit voorstel staan. Het presenteren van ons eindadvies op groot scherm in een filmzaal werd zelfs met applaus ontvangen door de stakeholders. Sommigen van hen ontmoetten we voor het eerst, omdat veel afspraken digitaal hadden plaatsgevonden. De gemeente gaat er nu verder mee aan de slag. Al met al wordt teruggekeken op een boeiend en veelomvattend traject, deels in lockdown. En ook een heel actueel project, waar (weer) duidelijk wordt dat de invulling van de schaarse ruimte steeds meer gepaard gaat met verschillende belangen. Maar ook dat met een combinatie van een goede procesinsteek en gedegen onderzoek er veel duidelijkheid gecreëerd kan worden over de haalbaarheid van een ontwikkeling, waarbij alle belangen zorgvuldig worden afgewogen.

Ronald Haagen

Ronald Haagen

Rationele bedrijfseconoom die meer waarde geeft aan data

Tel. : 06 5153 5260
Email : r.haagen@zka.nl
Sasja Vermeulen

Sasja Vermeulen

Economisch onderlegde en gedreven adviseur

Tel. : 06 8681 9588
Email : s.vermeulen@zka.nl