Werk maken van vrije tijd

Resultaten bekend van Fries vitaliteitsonderzoek logiesaccommodaties

In 2019 hebben we op initiatief van de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) onderzoek gedaan naar de toekomst van Friese logiesaccommodaties. De provincie Fryslân was de opdrachtgever van het onderzoek. Doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van de vitaliteit en ontwikkelkansen van Friese logiesaccommodaties. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend. In totaal werkten bijna 600 bedrijven mee. De Friese recreatie- en toerismesector en de provincie werken inmiddels aan plannen en programma’s voor de hele sector. Zo legt de provincie de laatste hand aan het uitvoeringsplan dat hoort bij het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028. De logiesaccommodaties vormen daarin een van de zeven speerpunten. Door de coronacrisis is er snel een plan nodig om de toeristische sector er bovenop te helpen. Als reactie op deze crisis werkt een Friese Taskforce nu aan een actieplan voor de gehele sector.


Ondernemers: aan de slag met hun eigen vitaliteit
De sector, de provincie en de Taskforce zijn aan de slag gegaan naar aanleiding van het onderzoek. Ook ondernemers kunnen er slim gebruik van maken. Herman Schreuder, voorzitter van de stuurgroep Vitale Logiesaccommodaties, geeft aan dat logiesondernemers zich nu vooral concentreren op het aanpassen van hun bedrijf en op korte termijn acties. “De onzekerheid onder Friese logiesondernemers is groot. De economische impact van de coronacrisis op logiesbedrijven is enorm”. Tegelijk blijkt uit lessen van eerdere crises dat bedrijven die nu in staat zijn hun aandacht te verdelen tussen korte termijn overleven en midden-lange termijn vernieuwingsstrategie, succesvol uit een crisis komen. Alle bedrijven die aan het onderzoek hebben meegedaan, hebben hun eigen vitaliteitspositie ontvangen, zoals die was ten tijde van het onderzoek. Individuele bedrijven kunnen daarmee concreet aan de slag gaan met hun eigen vitaliteitspositie en de provincie ondersteunt ze hierin met de MKB-voucherregeling. Op www.zka.nl/fryslan staat hierover meer informatie. ZKA helpt om zowel aandacht te vestigen op de korte termijn als ook op de lange termijn.

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Jikke van Haeften of Merlijn Pietersma.