Werk maken van vrije tijd

Resultaten hotelmarktonderzoek Zeeland openbaar

ZKA heeft in 2019 en begin 2020, samen met Horeca Maatwerk, onderzoek gedaan naar de Zeeuwse hotelmarkt. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de Provincie Zeeland en is uitgevoerd in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de hotellerie, gemeenten, Economisch Impuls Zeeland, VVV Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme. Doel van het onderzoek was om actuele marktinformatie over de huidige markt, de behoefte en de kansen voor hotelontwikkelingen in Zeeland in beeld te krijgen. Het onderzoek is begin 2020 afgerond net voordat de Coronacrisis uitbrak. Uiteraard heeft deze Coronacrisis impact op de hotelmarkt en beïnvloedt dit de interpretatie van de uitkomsten. Vervolgstappen en adviezen zijn uitgewerkt vanuit het perspectief van de huidige lastige marktsituatie.

 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de Zeeuwse hotelmarkt overwegend gezond en vitaal is. Ruim 50% van de hotels is als vitaal beoordeeld, deze bieden zo’n 70% van de totale capaciteit aan. De kans bestaat dat sommige hotels door de Coronacrisis afzakken in het vitaliteitsmodel. In alle deelregio’s – de Noordzeekust, het stedelijk gebied en het buitengebied – is ruimte voor nieuwe hotelcapaciteit. Deze ruimte wordt in alle deelregio’s overschreden door de harde planvoorraad. De Coronacrisis versterkt dit beeld. Nadrukkelijk wordt geadviseerd de berekende marktruimte voorzichtig te interpreteren en meer balans te creëren tussen de planvoorraad en de marktruimte. Bestaande hotels moeten de kans krijgen zich te herpakken. Tegelijk zijn er kansen voor vernieuwing of voor doorontwikkeling van bestaande hotels. Dit luistert erg nauw, belangrijk is dat dit aantoonbaar bijdraagt aan kwaliteitsverbetering en ook echt iets toevoegt aan de markt.

De rapportage en management samenvatting zijn nu openbaar. In deze rapportage zijn vervolgstappen en adviezen uitgewerkt voor een gezonde en toekomstbestendige hotelmarkt in Zeeland. Hierbij is samenwerking tussen ondernemers, overheden, (belangen)organisaties en kennis- en uitvoeringsorganisaties noodzakelijk. Het onderzoek is een bouwsteen voor verdere regionale afspraken, waar iedere belanghebbende vanuit zijn eigen rol en taak aan kan bijdragen.


Het hotelmarktonderzoek is woensdag 10 juni toegelicht in een interactieve webinar. U kunt hier deze webinar terug kijken.

 

Meer weten?
Wilt u meer weten over onderzoeken in de hotel branche? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Bennie Roelands.

Onze specialist(en)

Bennie Roelands

Doorgrondt als bedrijfskundige graag alle ins & outs van een sector of bedrijf

Tel. : 06 5392 9885
Email : b.roelands@zka.nl