Werk maken van vrije tijd

Van toeristische visie naar resultaatgerichte uitwerking in Harlingen

In december 2018 stemde de gemeenteraad van Harlingen unaniem in met de nieuwe toeristische visie en een actieprogramma tot 2022. Vanuit ZKA Leisure Consultants hebben Gré Beekers en Martine Mollema dit visietraject begeleid. Gré kijkt positief terug op het interactieve proces met de toeristische sector en de gemeente: “Het is een mooi traject geweest met een resultaat waar we trots op zijn. Harlingen heeft ons hart wel een beetje gestolen.” Ook wethouder Schoute is erg tevreden: “daarom hebben we ZKA gevraagd om nu ook uitvoering te geven aan ons ambitieuze actieprogramma.”

En met die opdracht stapt Martine nu elke week in de trein naar Harlingen. “De missie van ZKA is om ontwikkelingen in gang te brengen. Een visie opstellen is daarin eigenlijk het voorwerk. Samen stel je vast in welke richting je wilt gaan, maar daarna begint natuurlijk het echte werk.” Met behulp van het actieprogramma werken verschillende partijen binnen Harlingen aan een aantrekkelijke toeristisch-recreatieve omgeving, waarin het stoere en eigenzinnige karakter van Harlingen, de haven en Werelderfgoed Waddenzee volop te beleven zijn met mooie accommodaties en interactieve attracties. Maar ook in de bekendheid van Harlingen is nog veel te winnen, licht Nancy Harlaar van de VVV toe: “In de VVV krijgen we dagelijks complimenten over onze prachtige stad en de gezellige, gemoedelijke sfeer. Helaas is Harlingen nog niet bij iedereen bekend en daar ligt een mooie taak voor alle partijen in de toeristisch-recreatieve sector.”

Harlingen staat na de visie nu voor de uitdaging om concreet aan de slag te gaan met het actieprogramma. Gewoon aan de slag gaan zou je zeggen. Maar wie heeft eigenlijk welke rol en welke verantwoordelijkheden? En welke inzet (tijd en budget) is er eigenlijk precies nodig? Binnen de gemeente speelt er veel, denk aan de gebiedsontwikkeling van de Willemshaven en het Westerzeedijkgebied, maar ook in de lokale sector en regionaal gebeurt er van alles. “We moeten oppassen dat we geen dubbel of half werk doen, of langs elkaar heen werken. De goede ideeën en het enthousiasme zijn er al” stelt Martine, “maar een heldere samenwerking met onderling vertrouwen is de succes factor. Dat is mijn taak: de samenwerking tussen alle betrokken partijen zo inrichten dat het werkt voor Harlingen.” Nancy is het hier helemaal mee eens: “we zijn heel blij met de huidige ontwikkelingen. Samen staan we veel sterker en klinkt de boodschap krachtiger dan als we individueel opereren.”

Martine is in januari begonnen om voor een periode van een half jaar, twee dagen per week aan deze uitdaging te werken. “Het is nog veel te vroeg om een geweldige toename van toerisme te constateren, maar ik zie wel een toename van de beweging in de samenwerkingen” vertelt wethouder Schoute. “Martine haar werkwijze is vriendelijk maar beslist en ik heb er het volste vertrouwen in dat na haar aanwezigheid een hoop veranderd is in positieve zin.”

Heb jij nog een toeristisch product of een idee voor Harlingen wat echt niet gemist mag worden? Meer weten over het toeristisch actieprogramma van Harlingen? Neem dan direct contact op met Martine Mollema via m.mollema@harlingen.nl

 

Onze specialist(en)

Martine Mollema

Heeft oog voor belangen van partijen binnen een ruimtelijk-maatschappelijke context van een stad of regio

Tel. : 06 8683 5805
Email : m.mollema@zka.nl