Werk maken van vrije tijd

Veranderingen

Veel speelt zich nu buiten af

Niemand weet wat ons te wachten staat natuurlijk, maar dat we ons moeten aanpassen is duidelijk. Er wordt zelfs verwacht dat we ons steeds sneller aanpassen. Niet iedereen wil of kan dat in deze tijd. Denk maar aan #ikdoenietmeermee. Gelukkig ontstaan er ook initiatieven zoals hoe we de bejaardenhuizen kunnen opfleuren in tijden van een lockdown. Er wordt op straat voor hen gezongen, er zijn bezoekruimtes met glazen wanden en er zijn inzamelingsacties en strijdplannen om eenzame mensen erbij te betrekken. Zo zie je op prachtige locaties restaurants ontstaan; in boomgaarden, kasteeltuinen en andere historische gebouwen. Mooi dat gemeenten snel zorgen dat pop-up restaurants mogelijk zijn met een tijdelijke ontheffing. Veelal speelt het zich buiten af. We weten niet of dit nog lang gaat duren, en als er dan minder beperkingen opgelegd worden of dat deze pandemie het gedrag van mensen blijvend heeft veranderd.

 

Natuur drukker bezocht dan ooit

Nederland maakt de vlucht naar buiten. De natuur wordt drukker bezocht dan ooit. Er is een verdubbeling van het aantal bezoekers. Veel gezinnen hebben een ‘corona-hond’, waardoor wandelen een dagelijkse bezigheid is geworden. Zo zijn we even de cijfers ingedoken en zien we overal op het wandelassortiment een plus: van de verkoop van wandelschoenen tot die van gidsjes. De ANWB geeft een plus van gemiddeld 25% op vorig jaar maar de fietsenverkoop gaat zelfs nog beter! Dus wij hebben het idee dat meer mensen zijn gaan fietsen dan wandelen.


Bewoners treffen elkaar steeds meer buiten aan, en organiseren samen een buurt-BBQ uiteraard op gepaste afstand. Groepsoverleggen worden buiten gepland, in parken of andere openbare ruimtes. De horeca is gesloten, hierdoor krijgt coffee-to-go een vlucht, en wordt de koffie op straat genuttigd. Zo maar een paar gevolgen van het nieuwe ‘Buiten Zijn'.

 

Openbare ruimte intensiever gebruikt

De al jaren stijgende lijn van meer tijd voor recreëren zal zich nog wel een tijdje doorzetten. Bovendien is de scheidslijn tussen werken en recreëren niet meer zo duidelijk. Je laat je hond uit en tegelijkertijd heb je een Teams-overleg op je telefoon. De openbare ruimte is dus steeds belangrijker. In plaats van je in de openbare ruimte alleen maar te verplaatsen, ga je er nu steeds meer ook in verblijven en er zelfs in werken.

Werk aan de winkel voor gemeenten met de noodzakelijke aanpassingen om het leefklimaat op peil te houden. Meer recreatieve fietsroutes, meer bankjes, meer beleving, groenere landschappelijke inpassingen van wegen en infra. Deze aanpassingen maken het toeristisch product ook steeds aantrekkelijker en biedt dus veel kansen voor de vrijetijdseconomie en de cultuursector maar de bewoners krijgen ook een veel prettigere leefomgeving. 

Een prachtig voorbeeld is de Franse stad Nîmes waar de designcultuur van de openbare ruimte afspat: van designbushokjes, mooie pleinen en schitterende stadsspeeltuinen. Dichter bij huis is Petten, in de gemeente Schagen, een mooi voorbeeld. Petten is prachtig opnieuw ingericht en geeft daarmee een boost aan leefomgeving en toerisme. En recent de provincie Antwerpen die recreatiedomein De Lilse Bergen koopt en enorm gaat investeren in recreatie. Een recreatiedomein in België is te vergelijken met recreatieschappen of Leisurelands in Nederland.

 

Meer druk op natuurgebieden, minder inkomsten

De coronacrisis heeft afgelopen periode gezorgd voor grote drukte in de natuur- en recreatiegebieden in Nederland. Tegelijkertijd werd duidelijk dat deze onvoldoende zijn toegerust op toenemende aantallen bezoekers. Ook is er onvoldoende capaciteit om toezicht te houden. De terreinbeherende organisaties roepen op televisie dat de huidige belasting veel te groot is. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer klagen over de forse toename van bezoekers met soms een te zware belasting van de natuur, om nog maar niet te spreken over de extra hoeveelheid zwerfafval. Ook de conflicten tussen verschillende soorten van recreanten lijken toe te nemen bijvoorbeeld tussen wandelaars, wielrenners en ruiters.

Hoe belangrijk de natuur- en recreatiegebieden voor de inwoners zijn, blijkt ook uit de QuickScan die de terreinbeherende organisaties hebben laten uitvoeren. De coronadrukte komt bovenop de structurele vraag naar groene ontspanningsruimte in dichtbevolkte gebieden waar steden in de Randstad nog flink groeien wat betreft aantallen inwoners.

De terreinbeherende organisaties vinden het positief dat steeds meer mensen steeds vaker groene ontspanningsruimte dichtbij zoeken. Toch heeft deze drukte ook een keerzijde. Het vraagt onder andere extra inzet van boswachters om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag. Denk aan barbecueën in de natuur, van de paden af gaan, en geluidsoverlast. Maar ook reiniging, slijtage en vandalisme aan voorzieningen zorgen voor extra kosten. Tegelijkertijd dalen de inkomsten uit pacht, excursies en evenementen. Een betere balans tussen lasten en lusten is nodig.

Om het recreatieve aanbod en de kwaliteit ervan op peil te houden is misschien wel een soort van Bovenwijkse voorziening nodig voor natuurgebieden. Nieuwe ontwikkelingen van woningen zouden hieraan kunnen bijdragen. De gemeenten kunnen hiermee de terreinbeherende organisatie ondersteunen

 

Parken van onschatbare waarde

Voor een goed toeristisch product moet de basis op orde zijn. Denk hierbij aan fietspaden en bewegwijzering. Maar niet alleen het buitengebied, ook het centrum van de dorpen en steden wordt belangrijker voor de bewoner en de toerist. De bewoner kan er dagelijks van genieten. Gemeenten met toeristische ambities zullen moeten zorgen dat de openbare ruimte tiptop is. Het mes snijdt aan twee kanten, toerist en bewoner. Een helder voorbeeld is de mengelmoes van gebruikers in het Vondelpark in Amsterdam. Parken zullen nog meer van onschatbare waarde zijn. We kennen allemaal de yoga groepslessen die nu buiten worden gegeven. Maar we zien ook dat in plaats van binnen te eten nu het terras, liefst overdekt, erg in trek is. De trend van recreatiewoningen met een overdekt terras bewijst nogmaals het belang van de verbinding van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.

 

Trend: Vaker kort op vakantie

In de toekomstvisie Nederlandse Vakantiemarkt 2030, opgesteld door Trends & Tourism en gebaseerd op signalen van ondernemers staat op nummer 1 van de trends: Vaker kort op vakantie. Dit betekent dat de vakantie dichter bij huis zal plaatsvinden. De voorspelling is dat de vakantie vaak rondom of vanuit huis zal zijn. Het eigen land blijkt reuze interessant en het weer lijkt na enkele hete zomers ook heel erg mee te vallen. De vakantie begint dus bij Buiten Zijn, even weg zijn, een potje golfen, een wandeling, een fietstocht, een etentje overdag, yogalessen buiten, bootcamp, zeiltocht, sloepentocht, en cultureel-, religieus-, militair- en industrieel erfgoed.

 

Platteland biedt ruimte om samen te komen

In het buitengebied is vooral veel ruimte om samen te komen. Recreatieparken, campings en hotels in het buitengebied hebben de mogelijkheden voor terrassen bij of aan hun centrale voorzieningen. Laat het nieuwe buiten binnen komen. De scheidslijn buiten en binnen zal dus vager worden. Waar de stad niet altijd de mogelijkheid heeft om met buitenruimtes te spelen is dat in het buitengebied anders. Daar liggen heel veel kansen en mogelijkheden om veilig te kunnen ontspannen en bezinnen.

Ook jonge sporters en dansers die binnen niet meer terecht konden, gingen naar buiten waar het risico op verspreiding van het virus een stuk kleiner is. Choreograaf Sarah Soethoudt is druk bezig met de voorbereidingen voor de dansvoorstelling 'De waeg nao hoes'. Samen met lokaal danstalent brengt de choreografe een 'ode aan de natuur' in de vorm van beweging.

Meer weten?

Wilt u een advies op maat voor uw bedrijf of onderneming? Willem Kraanen praat er graag met u over door.

Willem Kraanen

Willem Kraanen

Ervaren adviseur met oog voor ondernemersbelangen én bestuurlijke verhoudingen

Tel. : 06 8683 9144
Email : w.kraanen@zka.nl