Werk maken van vrije tijd

Vitaliteitsmodel Dagrecreatie: bouwsteen vrijetijdsbeleid steden, ook in onzekere tijden

Enkele maanden geleden introduceerde ZKA een methodiek om de vitaliteit van de dagrecreatieve sector in kaart te brengen. Net zoals we dit bij een vitaliteitsonderzoek naar verblijfsaccommodaties doen, kan daarmee het toekomstperspectief van het dagrecreatieve aanbod in kaart worden gebracht. Dit gebeurt aan de hand van circa 20 indicatoren, onder meer op het vlak van financiën, marktbewerking, doelgroepenfocus en ondernemerschap. Meer over de methode is hier te lezen.

 

Eerder brachten we ter sprake waarom inzicht in de vitaliteit van de dagrecreatie van belang is voor regio’s met veel verblijfsrecreatie. Vakantieparken en campings komen in Nederland met name voor in gebieden waar wat minder mensen wonen. Toerisme is dan een manier om de economie te stimuleren, en voor inwoners het voorzieningenniveau omhoog te brengen. Eenzelfde relatie is er in steden echter ook, en er spelen daarnaast vaak leegstands- en transformatievraagstukken.

 

Foto van vitaliteit bestaande dagrecreatieve aanbod geeft inzicht in kansen en (on)mogelijkheden
In steden wonen meer mensen dicht bij elkaar. Als gevolg daarvan steekt de markt voor dagrecreatie anders in elkaar. Dagrecreatieve aanbieders zijn – vaak – meer gericht op de eigen inwoner voor een gezonde exploitatie. Dat neemt niet weg dat in de laatste jaren ook in steden met bijvoorbeeld interessant cultuurhistorisch aanbod het aantal korte vakanties uit binnen- en buitenland sterk is toegenomen. En er zijn vaak ook (her-)ontwikkelingsopgaven, zoals leegstand van industrieel erfgoed en detailhandel. Hiervoor kan dagrecreatie mogelijk een oplossing bieden, maar hoe?

 

Met een vitaliteitsonderzoek wordt een foto gemaakt van het aanbod in de stad. Welk aanbod is er? Is de kwaliteit op orde, en heeft het aanbod voldoende perspectief? Voor welke doelgroepen is dit aanbod geschikt? Sluit dit aan bij mijn inwoners of bij de toeristen die ik wil trekken? Is mijn stad hiermee voldoende onderscheidend ten opzichte van steden van vergelijkbare omvang? Is het bestaande aanbod nog beter te verzilveren? Op welk vlak kan er nog aanbod worden toegevoegd, ook gelet op het aanbod in de omgeving? En waar? Of moet juist gekozen worden voor sanering en transformatie?

 

Een beeld van de vitaliteit van de sector is een goede bouwsteen voor gemeentelijk beleid op het vlak van leisure en/of toerisme. Uit het onderzoek wordt namelijk duidelijk welke (nieuwe) ontwikkelingen passen bij uw stad, voor de eigen inwoners en voor toeristen.

Ook in onzekere tijden is vinger aan de pols belangrijk
De huidige COVID-19-crisis raakt de economie hard en de effecten daarvan zullen naar verwachting op termijn in iedere stad in ons land zichtbaar worden. Het is daarom goed mogelijk dat u als gemeente in de komende tijd op enkele aspecten passende keuzes moet maken. Te denken valt aan een uitbreiding van subsidies aan culturele instellingen of een aanpak voor nieuwe invullingen van leegkomende panden. Een vitaliteitsonderzoek naar de dagrecreatie biedt u meer inzicht in de huidige stand van zaken in de sector en vormt daarmee een solide startpunt voor gemeentelijk beleid.   

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Tom Gosens of Jikke van Haeften.

Onze specialist(en)

Jikke van Haeften-De Jonge

Duidt de achterliggende drijfveren van vrijetijdsgedrag

Tel. : 06 1532 2011
Email : j.vanhaeften@zka.nl

Tom Gosens

Adviseur met passie voor dagrecreatie en gespecialiseerd in marktanalyses en structuuronderzoek

Tel. : 06 8683 3223
Email : t.gosens@zka.nl