Werk maken van vrije tijd

Waar zijn wij actief?

Onze adviseurs geven gemeenten, ondernemers en belangenverenigingen door het hele land advies over verschillende thema’s binnen de vrijetijdseconomie. Onze adviezen schrijven we altijd met actieve betrokkenheid van lokale ondernemers, eigenaren en andere belanghebbenden. Op de kaart is te zien waar ZKA, ZKA FrY en ZKA Strategy op dit moment actief is.

Projecten uitgelicht

Assen

In Assen stellen we samen met gemeente, Toeristisch Recreatief Platform Assen, KHN en de cultuursector de nieuwe visie vrijetijdseconomie met actieplan op. Met het Dashboard Impact Toerisme krijgen de sector, de gemeente en inwoners in de eerste plaats inzicht in hoeverre en op welke manier toerisme bijdrage levert aan en invloed heeft op economie, samenleving en omgeving.

Bijzonder aan dit traject is dat de visie niet wordt opgesteld door ZKA, maar door gemeente zelf. Onze adviseurs hebben hierin een coachende en ondersteunende rol in het visietraject.

Oisterwijk

In Oisterwijk heeft ZKA met betrokkenen afgelopen periode gewerkt aan/met een recreatiepark waar deels strijdig gebruik plaatsvond (huisvesting arbeidsmigranten en permanente bewoning). Na een proces van ruim twee jaar is het vakantiepark nagenoeg weer recreatief. Aan de hand van dit proces en het bijbehorende toekomstbeeld is er ook een enorme kwaliteitsslag gemaakt en een goed investeringsklimaat ontstaan.

ZKA FrY en ZKA Strategy

Naast onze reguliere adviestrajecten van ZKA Leisure Consultants richten ZKA FrY en ZKA Strategy zich op specifieke vraagstukken. ZKA FrY helpt recreatiebedrijven te vernieuwen en toekomstbestendig te maken, digitaal bestuurbaar te maken en focus aan te brengen op doelgroep, concept of bedrijfsplan. Zo ondersteunde ZKA FrY diverse ondernemingen met conceptontwikkeling en het opstellen van hun toekomstvisie. ZKA Strategy voorziet toonaangevende toerisme-ondernemers en overheden van strategisch advies. Zo hebben onze adviseurs afgelopen periode gewerkt aan het gebiedsperspectief voor UNESCO-Werelderfgoed Kinderdijk: balans tussen sightseeing en erfgoed.

 

Meer weten?

Meer weten over deze projecten of over één van onze andere projecten waarin we actief zijn? Neem dan contact met ons op via info@zka.nl of 088 210 0250