Werk maken van vrije tijd

Zeilen, vliegen, stomen, rijden en maar doorgaan!

ZKA-adviseur Gré Beekers gaf onlangs een lezing bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de stichting Mobiele Collectie Nederland. De stichting verenigt museale en particuliere eigenaren van mobiel erfgoed, te verdelen in vier sectoren: water, weg, rail en lucht of, populair gezegd, onze stoomtreinen, traditionele zeilschepen, classic cars en klassieke vliegtuigen. Hij belichtte daarbij het belang van dit mobiele erfgoed voor destinatie- en citymarketing.


Bijdrage aan onderscheidend vermogen en beleving van stad, dorp en regio
Volgens Gré is de betekenis van dit erfgoed nauwelijks te overschatten. Immers, het is een belangrijk onderdeel van onze historie en ons DNA en draagt daarmee sterk bij aan de herkenbaarheid en het onderscheidend vermogen van onze steden, dorpen en regio’s. Een mooi voorbeeld waar ZKA onlangs heeft geadviseerd is de Stoomtrein Goes-Borsele, die in de loop der jaren is uitgegroeid tot één van de belangrijkste dagattracties van Zeeland. Het mobiele erfgoed vormt tevens een mooie aanvulling op ons ‘vaste’ erfgoed en heeft een enorme belevingswaarde. Het mobiel erfgoed stelt mensen in de gelegenheid zelf te zien en ervaren hoe het is en was om op een manier te reizen zoals dat pakweg honderd jaar geleden gebeurde. En dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door vele duizenden vrijwilligers, private eigenaren en bevlogen, kleine ondernemers die vele uren steken in het opknappen, in stand houden en besturen van al dit mooie erfgoed.

Waarde mobiel erfgoed nog veel te weinig (h)erkend
Hoewel het mobiele erfgoed vaak minder bekend is en daarnaast moeite heeft de hoge kosten voor behoud en renovatie terug te verdienen/te financieren, is de waarde die het mobiel erfgoed creëert in vele opzichten groot. Waar uit deze waarde zich dan in? Gré somt vlotjes een aantal factoren op. Zo draagt het sterk bij aan de beeldvorming en het positieve imago van een stad of regio; wat is er mooier dan een rijdende stoomtrein door een prachtig landschap of een haven vol met traditionele zeilschepen? Verder levert het veel bezoekers en bestedingen op; zo berekenden we recent voor de gemeente Harlingen dat de traditionele chartervaart goed was voor meer dan € 10 mln. bestedingen, ofwel meer dan 40% van alle bestedingen in het toerisme! Verder kan de belangrijke educatieve waarde voor het onderwijs worden genoemd en het belang van behoud van de collectie. Echter, deze waarden worden nog veel te weinig (h)erkend door gemeenten, regio’s of andere (potentiële) partners.


‘Rendement’ voor gemeenten én mobiel erfgoed vergroten
Hoe kunnen gemeenten/regio’s en mobiel erfgoed (nog) meer van elkaar profiteren en gezamenlijk hun waarde verhogen? Dit kan door in kaart te brengen wat die waarde (potentieel) is (zowel voor imago en economie als maatschappelijk), door meer van elkaars behoeften en wensen kennis te nemen, en door samen het product (nog) beter te vermarkten.

 

Ook geïnteresseerd in de betekenis van (mobiel) erfgoed? Gré Beekers praat u graag bij g.beekers@zka.nl of 06-51265401.