Werk maken van vrije tijd

ZKA onderzoekt de hotel- en zakelijke markt in de provincie Overijssel!

De hotelsector is een belangrijke sector voor de provincie Overijssel. Hotels zorgen ervoor dat de bezoekerseconomie goed functioneert en zorgen voor veel werkgelegenheid. Marketing Oost heeft aan ZKA gevraagd onderzoek te doen naar de opbouw, het functioneren en de marktkansen. Voor de zakelijke markt vindt een extra verdieping plaats. Hiermee kunnen in de toekomst goed geïnformeerde en de juiste besluiten genomen worden.


Door een actuele marktanalyse inzicht in kansen en ontwikkelmogelijkheden

Het moge duidelijk zijn dat de coronacrisis een grote impact heeft op de hotelsector. Het aantal overnachtingen bij de Overijsselse hotels daalde in 2020 met zo’n 20% vergeleken met 2019 (bron: CBS). Dit valt met name te verklaren door een grote terugval van de zakelijke markt. In het onderzoek kijken wij naar de historische ontwikkeling van vraag en aanbod én de impact van de coronacrisis. Maar ook kijken we naar nieuwe aanbodimpulsen, zowel toeristisch als zakelijk, die op termijn extra vraag kunnen genereren. Dit is essentieel om de juiste conclusies te trekken en inzicht te bieden in kansen en ontwikkelmogelijkheden voor de komende jaren.

Voor de zakelijke markt vindt een extra verdieping plaats. Het onderzoek moet tevens duidelijk maken of versterking van de zakelijke markt kansrijk is. Niet alleen voor bijeenkomsten bij hotels met zaalfaciliteiten, maar ook voor meerdaagse- of dagbijeenkomsten in bedrijfsmatig gerunde zalenaccommodaties.

 

Denken in deelregio’s is essentieel

Wij onderscheiden deelregio’s in Overijssel. De toerist en de zakelijke gast kijkt niet naar gemeentegrenzen. Hij of zij is op zoek naar een aantrekkelijk wandel- of fietsgebied, een leuke stad om te overnachten, een plaats waar vergaderd kan worden of simpelweg een hotel dichtbij het bedrijf dat de volgende dag bezocht moet worden. De resultaten presenteren we derhalve op deelregionaal niveau met aandacht voor lokale nuances en opvallende onderzoeksresultaten. Denk aan het uitlichten van de verschillen tussen grote steden en het buitengebied.

 

In nauwe samenwerking met ondernemers en andere betrokken partijen

Een goede procesorganisatie is belangrijk om in regioverband en dus gemeentegrensoverschrijdend te werk te gaan. Het onderzoek vindt dan ook plaats in nauwe samenwerking met de provincie, gemeenten, KHN, de Congresregio’s en Gastvrij Overijssel. De afgelopen weken vulden ondernemers en (grote) bedrijven in Overijssel een enquête in. Ook zijn een aantal ondernemers van hotel- en zalenaccommodaties uitgenodigd om mee te denken en is van gedachten gewisseld met de Congresregio’s en meeting planners. De resultaten worden in het najaar verwacht.

Foto: Beeldbank Marketing Oost. Fotograaf Bas Silderhuis en Chris Waarlo

Vragen?

Neem dan contact op met onze adviseurs Joost Gieling (j.gieling@zka.nl / 06 86 87 58 25) en Bennie Roelands (b.roelands@zka.nl / 06 53 92 98 85).

Bennie Roelands

Bennie Roelands

Doorgrondt als bedrijfskundige graag alle ins & outs van een sector of bedrijf

Tel. : 06 5392 9885
Email : b.roelands@zka.nl