Werk maken van vrije tijd

Corona

Vrijetijd in shock
Begin dit jaar maakten we ons nog druk over ‘over-toerisme’. Een paar maanden later is de gehele sector radicaal tot stilstand gekomen: er is nauwelijks of geen enkele omzet meer. Het coronavirus veroorzaakt wereldwijd een economische crisis van ongekende omvang. Gasten, bedrijven en overheden zoeken naarstig naar manieren om de shock te boven te komen. De toeristische sector gaat dit jaar gebukt onder uitzonderlijke omzetverliezen: van 30%-40% voor verblijfstoerisme, oplopend tot 65%-70% voor dagtoerisme.

Figuur 1 verwachte afname van omzet in toeristische sector 2020 (t.o.v. 2019)

Overheden, ondernemers en alle bij toerisme en vrijetijd betrokken organisaties lijken vaak verlamd door de klap die is uitgedeeld. Toch moeten we door. Maar de vraag is hoe, in een wereld die elke twee weken kan veranderen.

ZKA ondersteunt ondernemers en overheden om de weg naar herstel te vinden. Daarbij zijn wij realistisch en zijn sommige ontwikkelingen ook voor ons nieuw. Toch zien wij een aantal keuzes en ontwikkelingen helder opdoemen. Die ontwikkelingen kunnen ingezet worden om te komen tot herstel. Dat vraag inzicht, expertise en ervaring in de sector, maar ook creativiteit om tot maatwerk te komen. Want elke situatie is anders en elke plek vraagt om een eigen aanpak.

Overheid is aan zet
Eén ding is helder. De overheid neemt op ongekende wijze het voortouw in deze crisis situatie. Vele miljarden worden geïnvesteerd in het (economisch-) herstel. De overheden gaan massaal aan de slag met herstelplannen. Want na de generieke steunpakketten is het tijd voor maatwerk!


ZKA biedt tal van instrumenten die een adequaat herstelplan ondersteunen, zowel voor ondernemers als voor de overheid. Want inzicht in de werkelijke financiële situatie biedt de mogelijkheid om effectief te reageren. Wij ondersteunen regio’s met:

 1. Impactanalyses. De economische schade hangt (naast het ondernemerschap) sterk samen met de structuur van de sector. Veel buitenlandse/zakelijke gasten en veel hotels in de regio betekent bijvoorbeeld een grotere klap voor de toeristische economie. Maar hoe groot is de schade nu echt en wat kunnen we nog verwachten? ZKA analyseert voor u wat de effecten op de sector geweest zijn en hoe deze zich verder zullen ontwikkelen. 
 2. Beoordeling investeringen en concepten. De overheid kan de toeristische economie versterken door vitale bedrijven te steunen en investeringen naar voren te halen of ondernemers hierin te ondersteunen. ZKA kan beoordelen in welke mate investeringen kansrijk zijn en wat de investeringen bijdragen aan het herstel van de toeristische economie.
 3. Ondersteuning publiek-private samenwerking. De huidige situatie vraagt om intensieve samenwerking tussen ondernemers en overheid, want gemeente en ondernemers delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hebben veel ervaring met het tot stand brengen van dit soort samenwerkingen en kunnen helpen met maatwerk.

Ondernemers aan de gang
Zonder ondernemers geen vrijetijdssector. Alleen is het lastig manoeuvreren als je geheel buiten de gebruikelijke comfort zone bent belandt. Ondernemers vragen zich af of ze moeten wachten tot de ellende overwaait, of dat ze nu moeten investeren in maatregelen die wellicht volgende week weer overbodig zijn. ZKA biedt ondernemers ondersteuning, support en een deskundige gesprekspartner. Wij weten hoe ondernemingen functioneren en hoe het bedrijfseconomisch draait  in de vrijetijdssector. Want we werken al meer dan 30 jaar hand in hand met de grootste en de kleinste bedrijven in de sector.

Waar we mee kunnen helpen:

 1. Conceptueel advies (korte termijn). Nu de toeristische economie op een recessie afstevent, is het des te noodzakelijker om het eigen toeristisch product tegen het licht te houden. Sluit dit nog aan bij de huidige doelgroep of een nieuwe doelgroep kansrijker? Gezien de teruggelopen liquiditeit is een hogere productiviteit en meer toegevoegde waarde voor de klant essentieel. Op welke manier kan dit het best plaatsvinden? We kunnen ondernemers scherp adviseren over uw product of bedrijfsconcept;
 2. Strategisch advies (lange termijn). Wat is uw bedrijfssituatie? Liquiditeit is essentieel. Juni wordt naar verwachting van de Rabobank de slechtste maand van 2020. ZKA kan een onderneming analyseren, kansen benoemen in de markt en adviseren hoe een lange termijn strategie weer perspectief biedt voor getroffen ondernemers;
 3. Transformatie. De grootste stap die een ondernemer kan nemen is het concept 180 graden draaien, bijvoorbeeld door in te zetten op een transformatie van camping naar vakantiepark of een switch te maken van achterhaalde dagattractie naar innovatieve trekker. We kunnen u gericht adviseren tijdens het proces van transformatie.

ZKA is een betrouwbare partner met meer dan 30 jaar ervaring in de vrijetijdssector. Wij werken met specialisten in verschillende sub-sectoren, die allen hun sporen hebben verdiend.

 • Heeft u vragen op bedrijfseconomisch vlak? Neemt u contact op met Ronald Haagen.
 • Wilt u meer weten over herstelplannen, structuurversterking of publiek-private samenwerking, neemt u dan contact op met Merlijn Pietersma van ZKA Strategy.
 • Voor meer informatie over ondernemingen in verblijfsrecreatie, neemt u contact op met Willem Kraanen.
 • Bennie Roelands is specialist in de hotelsector.
 • Over de cultuursector kan Gré Beekers u meer vertellen.