Werk maken van vrije tijd

Beleidsanalyse - Beleidsevaluatie

Wilt u het vrijetijdsbeleid van uw gemeente of provincie evalueren? Wilt u weten hoe succesvol het evenementenbeleid was? Of hoe groot het draagvlak is voor het horecabeleid bij bewoners en ondernemers?

Om dit soort vragen te beantwoorden is het van groot belang om de feiten scherp te stellen. Vanuit feiten volgt immers nieuw inzicht. ZKA kent de feiten: we beschikken over veel data en kunnen daarmee snel en adequaat in kaart brengen of het gevoerde beleid doelmatig en efficiënt is geweest. Bovendien kennen we de sector goed.

In nauw overleg met u en andere partijen stellen wij het probleem scherp. We hanteren een toetsingskader met criteria om zo SMART mogelijk te toetsen of de doelstellingen zijn gehaald. Daarna voeren we de feitelijke analyse uit in een mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. We stellen tot slot heldere conclusies en praktische adviezen voor de toekomst op.

Het resultaat kan worden gebruikt als input voor het aanscherpen/bijstellen van het beleid. Of voor het vergroten van het draagvlak bij de verschillende stakeholders.

Belangrijke klanten zijn beleidsafdelingen van gemeenten en provincies, branche- en belangenorganisaties en gemeentelijke rekenkamers.

Voorbeelden van recente projecten:

  • Rekenkamer Delft
  • Rekenkamer ’s-Hertogenbosch
  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Den Haag

Direct contact

Direct contact? 

De gegevens zijn verzonden!
Er ging iets mis met het versturen. Probeer het later nog eens.

Onze specialist

Gré Beekers

Gré Beekers

Ervaren generalist, die breed inzetbaar is in de hele vrijetijdsmarkt

Tel. : 06 5126 5401
Email : g.beekers@zka.nl

Onze klanten