Werk maken van vrije tijd

Vitaliteitsscan dagrecreatie

Hoe staat de dagrecreatieve sector er voor qua kwaliteit en toekomstperspectief? Hoe compleet en divers is de samenstelling van het aanbod? Is er voldoende aanbod gelet op het aantal inwoners en dag- en verblijfstoeristen? Is het aanbod in iedere deelmarkt (attracties, musea, sportief/outdoor etc.) vitaal? Hoe staat het met de vitaliteit per deelregio? Welk (type) aanbod of deelregio zou gericht doorontwikkeld kunnen worden? En welk (type) aanbod moet een kwaliteitsslag maken?

Vitaliteitsonderzoek dagrecreatie als bouwsteen voor een stip op de horizon

Een antwoord op dit soort vragen is belangrijk om gericht te werken aan de destinatie die u in de toekomst wilt zijn. Een vitaliteitsonderzoek dagrecreatie geeft niet alleen inzicht in de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de dagrecreatieve sector, maar gaat ook in op de samenhang met de omgeving. Hierbij kijken we over sectorale en topografische grenzen heen. De mogelijkheden van dagrecreatieve aanbieders worden namelijk mede bepaald door het aanwezige verblijfsaanbod, door onderscheidende natuur en evenementen, én door aanbieders net buiten de regiogrenzen. Ons model houdt hier rekening mee, waardoor wij voor uw regio een stip op de juiste plaats op de horizon kunnen zetten.

ZKA-methodiek sluit aan op de grote diversiteit in dagrecreatief aanbod

Net zoals we dit bij vitaliteitsonderzoek naar verblijfaccommodaties doen, wordt het dagrecreatieve aanbod op kwaliteit en perspectief beoordeeld en daarna in een kwadrant geplaatst (zie afbeelding). Niet iedere aanbieder in de dagrecreatie kan op dezelfde manier worden beoordeeld. De ene aanbieder wordt sterk bedrijfsmatig gerund, de andere aanbieder heeft juist veel maatschappelijke impact en is afhankelijk van subsidies en vrijwilligers. Met deze factoren houdt ons model rekening. Aanbieders worden dus op ‘hun’ manier beoordeeld, waardoor een diagnose kan worden gesteld die aansluit bij de praktijk.

Recente opdrachtgevers

Maak kennis met deze nieuwe methode van ZKA via de artikelenreeks uit ons drieluik vitaliteit dagrecreatie of neem contact met één van onze specialisten. Momenteel voeren we dit onderzoek uit voor regio Vechtdal (incl. Zwolle) (in afrondingsfase).

Direct contact

 

De gegevens zijn verzonden!
Er ging iets mis met het versturen. Probeer het later nog eens.

Onze specialisten:

Gré Beekers

Gré Beekers

Ervaren generalist, die breed inzetbaar is in de hele vrijetijdsmarkt

Tel. : 06 5126 5401
Email : g.beekers@zka.nl
Tom Gosens

Tom Gosens

Adviseur met passie voor dagrecreatie en gespecialiseerd in marktanalyses en structuuronderzoek

Tel. : 06 8683 3223
Email : t.gosens@zka.nl
Martine Mollema

Martine Mollema

Heeft oog voor belangen van partijen binnen een ruimtelijk-maatschappelijke context van een stad of regio

Tel. : 06 8683 5805
Email : m.mollema@zka.nl

Mis het laatste nieuws niet