Werk maken van vrije tijd

Conceptontwikkeling

Wilt u meer inzicht in de marktkansen voor een nieuw productidee? Wilt u ook weten hoe groot de doelgroep is en welk profiel deze heeft? Wilt u de kwaliteit, belevingswaarde, het voorzieningenniveau en andere uitgangspunten van het productidee verder concretiseren?

Allemaal vragen die wij in een interactief en iteratief proces samen met u kunnen beantwoorden. Want wij kennen de markt en weten hoe we het nieuwe product moeten positioneren. En wij kunnen met onze data en leefstijlvinder focus aanbrengen in uw doelgroepen en een product ontwikkelen dat hier naadloos op aansluit.

Welke route

Het proces start met een nieuw product of een productinnovatie. We gaan dat eerst samen met u uitwerken of aanscherpen. Vervolgens formuleren wij de potentiële doelgroepen en de kernwaarden en –kwaliteiten van de beoogde locatie. Vervolgens matchen we beide met elkaar. Op basis van kenmerken van de target-doelgroepen ontwikkelen we persona’s (archetype kopers, gebruikers, huurders), gebruikmakend van leefstijldata. Via een potentieberekening maken we de omvang van deze doelgroepen in Nederland en evt. in België en Duitsland inzichtelijk en maken we een inschatting van een reëel marktaandeel. Op basis van investeringsscenario’s kunnen we tenslotte uitspraken doen over de haalbaarheid van het betreffende project.

Uniek

Onze concepten zijn gebaseerd op sterk onderscheidende kwaliteiten van het bedrijf en/of de regio. De belevingswaarde sluit optimaal aan bij trends en behoeften in de markt en wordt ondersteund door kernwaarden van de omgeving. De concepten zijn ruimtelijk goed inpasbaar, verbeteren de condities voor productiviteitsverbetering door bedrijven en scheppen duurzame werkgelegenheid en welvaart voor de regio.

Klanten zijn voornamelijk ondernemers, ontwikkelaars en exploitanten. Daarnaast ook gemeenten en provincies, die behoefte hebben aan productinnovatie en een nieuwe focus op de doelgroep.

Direct contact

Direct contact? 

De gegevens zijn verzonden!
Er ging iets mis met het versturen. Probeer het later nog eens.

Onze specialist

Jikke van Haeften-De Jonge

Jikke van Haeften-De Jonge

Duidt de achterliggende drijfveren van vrijetijdsgedrag

Tel. : 06 1532 2011
Email : j.vanhaeften@zka.nl

Onze klanten