Werk maken van vrije tijd

Ontwikkelkader

Is de markt voldoende groot voor al deze plannen? Ligt ongewenste concurrentie op de loer? En waarom biedt het ene hotel, recreatiepark of dagattractie meer toegevoegde waarde dan het andere? Hoe kunnen we nieuwe verblijfsrecreatieve (her)ontwikkelingen regionaal afstemmen en toetsen?

Als u als overheidsorgaan met dit soort vragen in uw werkgebied te maken hebt, spelen er hoogstwaarschijnlijk verschillende (her)ontwikkelplannen voor nieuw aanbod in dezelfde sector.

Wij scheppen een kader

Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeente of regio nieuw of hernieuwd aanbod nodig heeft. Daardoor blijft de sector vitaal. Dit vraagt om inzicht in de markt en om visie-gedreven plankeuzes. Een toetsings- of ontwikkelkader helpt hierbij. Samen met de gemeente, de regio en marktpartijen zoals ontwikkelaars stellen wij kwaliteitscriteria op waar nieuwe ontwikkelingen aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld:

  • Economische haalbaarheid
  • Onderscheidende en marktgerichte concepten
  • Ruimtelijke kwaliteit
  • Sociaal-maatschappelijke meerwaarde, zoals duurzaamheid.

Resultaat is een door de sector gedragen kader met praktische en concrete handvatten voor de beoordeling van plannen. Hiermee kunnen marktinitiatieven worden gestuurd en blijft de kwaliteit en het evenwicht van de gemeentelijke of regionale markt bewaakt.

Voorbeelden van ontwikkelkaders die ZKA ontwikkelde:

  • Rotterdamse hotelsector
  • Maastrichtse hotelsector
  • Noord-Limburg verblijfsrecreatie
  • Noord-Holland Noord verblijfsrecreatie

Direct contact

Direct contact? 

De gegevens zijn verzonden!
Er ging iets mis met het versturen. Probeer het later nog eens.

Onze specialist

Bennie Roelands

Bennie Roelands

Doorgrondt als bedrijfskundige graag alle ins & outs van een sector of bedrijf

Tel. : 06 5392 9885
Email : b.roelands@zka.nl

Onze klanten