Werk maken van vrije tijd

ZKA Fryslân

De toeristische potentie van Fryslân verzilveren


In 2019 is onderzoek gedaan naar de toekomst van Friese logiesaccommodaties. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend Bekijk hier het rapport en de bijlage. In totaal werkten bijna 600 bedrijven mee. Door de coronacrisis komen de resultaten in een ander daglicht te staan. De Friese recreatie- en toerismesector en de provincie werken inmiddels aan plannen en programma’s voor de korte en langere termijn voor de hele sector. Op korte termijn kunnen ondernemers met hun eigen vitaliteitsscan aan de slag. Daarnaast werkt een Friese Taskforce als reactie op de coronacrisis aan een actieplan voor de hele toeristische sector. De provincie legt bovendien de laatste hand aan het uitvoeringsplan dat hoort bij het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028.


Tijdens het onderzoek zijn we extra overtuigd geraakt van de potentie van Fryslân als toeristische Europese topbestemming. Ondernemers kunnen hier slim op inspelen of zich hierop voorbereiden, ondanks de huidige crisis. In onze ogen betekent dit:

 • Meer belevingswaarde bieden voor nieuwe doelgroepen die passen bij jouw bedrijf en de omgeving;
 • Inzetten op hogere bezetting (bijvoorbeeld door seizoensverbreding) en hogere prijzen (bijvoorbeeld door meer services);
 • De uitzonderlijk hoge omgevingskwaliteiten van Fryslân nog meer in het bedrijfsconcept verweven;
 • Een concrete bedrijfsambitie formuleren die je onderscheidende identiteit nog verder versterkt én die ervoor zorgt dat je steeds vernieuwt.

Concreet, wat kunnen wij doen met en voor ondernemers in Fryslân:

 1. Stip op de horizon zetten zodat een nieuwe bedrijfsrichting scherp wordt.
  Samen met de ondernemer en het (management)team stellen we een ambitieuze bedrijfsvisie op. In het visietraject formuleren we de gewenste positionering, doelgroepen, kernwaarden, bedrijfsdoelen en benodigde investeringen in vernieuwende ideeën. De ondernemer stelt zelf (of samen met de medewerkers) de visie op, wij ondersteunen. Zo wordt het ook echt een plan van het bedrijf. Dit doen we door te zoeken naar nieuwe kansen, innovaties om het bestaande product te verbeteren en door verbinding te leggen met de omgeving. In Fryslân zijn er legio kansen. Recent deden we dit voor Camping Duinoord op Ameland, Beerze Bulten, TerSpegelt, Camping Schippers.

 2. De strategische route bepalen.
  Met de ondernemer maken we de bedrijfsvisie concreet door een meerjarenplan op te stellen. We doen dit door de doelgroep-eisen te verbinden aan de identiteit van het bedrijf en het product dat geboden wordt. Dit doen we ook samen met de ondernemer/directieteam zodat de strategische route door het kernteam omarmd wordt. Dit is cruciaal als houvast voor de ondernemer of het managementteam en vaak noodzakelijk om de gemeente en financier te overtuigen. Recent deden we dit met: Camping Duinoord Ameland, Camping aan Noordzee, Camping aan Veluwe.

 3. Nieuwe initiatieven in Fryslân vormgeven en onderbouwen.
  Innovatief ontwikkelplan maken voor nieuwe initiatieven met ondernemer, projectontwikkelaar en/of (landschaps)architect. We formuleren het bedrijfsconcept (markt, product en identiteit), we onderbouwen de haalbaarheid en adviseren de ondernemer, overheid en financier.​


Onze adviseurs

Goed om te weten, de subsidie:

Voor sommige opdrachten kunt u gebruik maken van de MKB-voucherregeling. U krijgt dan 50% subsidie op het totaalbedrag, tot een maximum van € 2.500. De subsidie is via een aanvraagproces te verkrijgen. U vraagt de subsidie aan bij SNN of u kunt ons machtigen om dit te doen.

Heeft u ook recht op subsidie? Wij checken dit graag voor u.

We doen dit voor:

 • Friese logiesondernemers die willen vernieuwen: campings, bungalowparken, vakantieparken, jachthavens, zeilscholen, hotels, groepsaccommodaties
 • Leisure-ondernemers met nieuwe plannen in Fryslân: dagattracties, musea, vernieuwende leisure-ondernemers

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs

Onze ervaren recreatieadviseurs komen graag bij u langs om met u kennis te maken. Samen kunnen we uw wensen en de mogelijkheden bespreken. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in Fryslân en gaan graag samen met u aan de slag.

Wilt u een afspraak maken? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Wouter, Rutger of Jikke. Zij helpen u graag verder.

Jikke van Haeften-De Jonge

Jikke van Haeften-De Jonge

Duidt de achterliggende drijfveren van vrijetijdsgedrag

Tel. : 06 1532 2011
Email : j.vanhaeften@zka.nl
Wouter de Waal

Wouter de Waal

Als creatieve adviseur werkt Wouter vanuit de ogen van de eindgebruiker

Tel. : 06 1322 7179
Email : w.dewaal@zka-strategy.nl
Rutger van de Maat

Rutger van de Maat

Creatieve adviseur met gastvrij ondernemersbloed

Tel. : 06 8686 7721
Email : r.vandemaat@zka.nl