Werk maken van vrije tijd

Anna Wester

Werkt graag op het snijvlak van beleid en praktijk en heeft vanuit haar multidisciplinaire studie en werkervaring bij futuristische hotels een vernieuwende kijk op toeristische vraagstukken.

Denkt in oplossingen, het liefst in samenspraak met lokale bewoners.

Anna is een geboren verbinder en communiceert soepel met mensen van alle niveaus. Daarnaast heeft ze brede kennis van sociaal culturele vraagstukken. Specialismen: vitaliteitsonderzoek in verblijfsrecreatie, bewoners perceptie van toerisme. 

Rent in haar vrije tijd over het hockeyveld en ontdekt graag nieuwe plekken in binnen- en buitenland, met speciale interesse voor eilanden. In leefstijltermen een avontuur en verbindingszoeker. Met als levensmotto: “Reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep kom terug.”  

 
LinkedIn

Adviseur


Tel. : 06 8684 6690

Email : a.wester@zka.nl