Werk maken van vrije tijd

Anna Wester

Een geboren verbinder die soepel communiceert 

Heeft een vernieuwende kijk op toeristische vraagstukken en ondernemen in de verblijfssector vanuit multidisciplinaire studies (Wageningen University) en werkervaring bij futuristische hotels. Anna is een actiegerichte verbinder. Communiceert soepel en weet mensen met diverse belangen aan elkaar te verbinden en verder te helpen. Beschikt over veel kennis rondom duurzaam toerisme en sociaal culturele vraagstukken. Wie voor zijn/haar probleem een creatieve oplossing wil moet bij Anna zijn.

Specialismen: ondernemersadvies verblijfsrecreatie, visietrajecten en conceptontwikkeling.

Rent in haar vrije tijd over het hockeyveld en ontdekt graag nieuwe plekken in binnen- en buitenland, met speciale interesse voor eilanden. Met de wijze woorden van Spinvis in haar achterhoofd: “Reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep, kom terug". Is in leefstijltermen een avontuur- en verbindingszoeker.

 
LinkedIn

Adviseur


Tel. : 06 8684 6690

Email : a.wester@zka.nl