Werk maken van vrije tijd

Bennie Roelands

Doorgrondt als bedrijfskundige graag alle ins & outs van een sector of bedrijf

Heeft de ondernemersgeest van huis uit meegekregen. Koppelt inhoudelijke kennis aan harde data. En heeft een zeer sterk ontwikkeld organisatorisch en analytisch vermogen. Brengt systematisch en afgewogen voor zijn opdrachtgevers diepgang en onderbouwing aan in kansen én knelpunten van nieuwe ontwikkelingen.

Specialisme: adviezen hotelsector (markt- en exploitatie analyses, haalbaarheidsstudies, vitaliteit, transformatie), ladder voor duurzame verstedelijking, markt- en exploitatie adviezen in leisure.

Ziet graag een mooie partij voetbal in zijn vrije tijd. En trekt er een weekendje op uit met gezin of vrienden. Is in leefstijltermen een harmonie- en inzichtzoeker: breed geïnteresseerd en fijn samen zijn staat centraal.

LinkedIn

Senior adviseur


Tel. : 06 5392 9885

Email : b.roelands@zka.nl