Werk maken van vrije tijd

Willem Kraanen

Ervaren adviseur met oog voor ondernemersbelangen én bestuurlijke verhoudingen

Verbindt mensen vanuit zijn inhoudelijke kennis, groot netwerk en bestuurlijke ervaring. Doelmatige bruggenbrouwer tussen publiek en privaat. Gestoeld op inhoud, oog voor belangen, gefocust op resultaat. Werkt voor leisure-ondernemers en bestuurders.

Specialisme: beleidsmatige vraagstukken, implementatie vitale verblijfsrecreatie en creatief concept ontwikkeling.

Interesse in de lokale en landelijke politiek. Loopt elke dag een half uur hard en regelmatig met hond Flip. Als oud-hotelschoolstudent blijft de culinaire interesse: om te volgen of zelfs om heel af en toe te koken. Specialiteit is garnalencroquetten maken. Uit de Leefstijlvinder komt dat Willem een avontuurzoeker is, die zich graag laat inspireren.

LinkedIn

Senior adviseur


Tel. : 06 8683 9144

Email : w.kraanen@zka.nl