Werk maken van vrije tijd

Gemeente Halderberge

Halderberge Gebiedsvisie en plan van aanpak vakantieparken

Onze specialist(en)

Jikke van Haeften-De Jonge

Duidt de achterliggende drijfveren van vrijetijdsgedrag

Tel. : 06 1532 2011
Email : j.vanhaeften@zka.nl

Anna Wester

Een geboren verbinder en communiceert soepel met mensen van alle niveaus

Tel. : 06 8684 6690
Email : a.wester@zka.nl