Werk maken van vrije tijd

Provincie Fryslân

Provincie Fryslân Vitaliteitsonderzoek logiesaccommodaties 

Onze specialist(en)

Merlijn Pietersma

Leisure strateeg

Tel. : 06 8190 9921
Email : m.pietersma@zka.nl