Werk maken van vrije tijd

1 plus 1 is 3: zo meet je het economisch effect van uw evenement(en)!

Het lijkt soms wel magie. Hoe kan ZKA tijdens grootschalige evenementen informatie verzamelen van de enorme hoeveelheden bezoekers en alle bestedingen? De adviseurs moeten immers wel actuele en betrouwbare gegevens kunnen gebruiken. Om de bezoekersaantallen (een zeer belangrijk aspect van die gegevens) beter in beeld te krijgen, werkt ZKA sinds vorig jaar samen met Mezuro. Dit bedrijf gebruikt de nieuwste technologieën in mobiele communicatie om het aantal bezoekers op evenementen uiterst nauwkeurig te bepalen.

Zo werkt het

Met de enorme opmars van smartphones krijgen zendmasten veel meer ‘contactmomenten’ te verwerken. Iedere mobiele telefoon die is ingeschakeld zoekt gemiddeld zo’n 100 keer per dag contact met een mast. Wanneer dat met miljoenen telefoons tegelijk gebeurt, kan er heel nauwkeurig iets worden gezegd over het aantal bezoekers in een bepaald gebied, hun woonplaats, de gekozen route, het vervoersmiddel en de gewenste reisbestemming. Wanneer je die gegevens vergelijkt met andere dagen wordt snel duidelijk hoeveel extra bezoekers een evenement trekt. En de anonimiteit is absoluut gegarandeerd, omdat Mezuro niet de beschikking heeft over persoonsgegevens.

 

Positieve uitkomst

Bennie Roelands, adviseur bij ZKA, hecht veel waarde aan onderzoek naar evenementen. “Evenementen spelen een belangrijke rol in een stad of dorp. Het levert werkgelegenheid op, er wordt veel geld uitgegeven en het imago van de plaats krijgt een flinke boost. Wij wilden ons onderzoek, zoals enquêtes en onze grote cijferdatabase, uitbreiden met precieze gegevens over de hoeveelheid bezoekers. Maar hoe ga je dat doen? Met camera’s is een optie, maar dit is niet altijd toereikend. Handmatig tellen is niet te doen, zeker niet bij evenementen die gratis toegankelijk zijn. Gelukkig hebben we Mezuro gevonden. Wij brengen bij ZKA in beeld wat de bestedingen zijn en gaan in op de achtergrondkenmerken van het aanwezige publiek. Dat koppelen we met de gegevens van Mezuro. Deze combinatie geeft antwoord op vragen als: ‘Hoeveel mensen komen er extra op het evenement af?’, ‘Waar komen ze vandaan?’, ‘Komen ze met de trein of auto?’, ‘Hoe zit het met buitenlandse bezoekers?’ en ‘Komen de bezoekers ook in het gebied als er geen evenement is?’ Heel nuttig dus!”

 

Tweesnijdend zwaard

Wim Steenbakkers, verantwoordelijk voor sales en marketing bij Mezuro, geeft verdere uitleg. “Voor organisaties van evenementen en gemeenten is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er extra op een evenement afkomen, en hoeveel ze besteden. Daar helpen wij ze bij.” “Economie is over het algemeen het primaire vraagstuk”, beaamt Bennie. “Want wat levert het evenement op? En voor welke evenementen is het zinvol om subsidie te geven? En denk ook aan promotie. Kan het evenement nog beter aan de man worden gebracht? Worden de doelstellingen gehaald? Wat kan er beter? Het is dus niet alleen een evaluatie, maar tegelijkertijd ook een voorbereiding voor de volgende edities!” Ook de bezoeker zelf ondervindt uiteindelijk voordelen van een beter inzicht. Zo kunnen de veiligheid, de doorstroom en het aanbod allemaal flink toenemen wanneer er een goed beeld is van het publiek.

Wim is tevreden over de samenwerking met ZKA. “In Nederland is Mezuro de enige die dit op deze manier doet. Maar we hebben ook partijen nodig zoals ZKA, die als adviesbureau een voortrekker is op het gebied van vrijetijdseconomie. Samen kunnen we vragen van de klanten beantwoorden die ieder alleen niet altijd kan beantwoorden. Hier is 1 en 1 duidelijk 3!”

 

Nieuwsgierig geworden?

Bennie Roelands staat u graag te woord, b.roelands@zka.nl 06 5392 9885 / 088-2100252.

Onze specialist(en)

Bennie Roelands

Doorgrondt als bedrijfskundige graag alle ins & outs van een sector of bedrijf

Tel. : 06 5392 9885
Email : b.roelands@zka.nl