Werk maken van vrije tijd

De Leefstijlvinder: toch nog even wennen?!

Het blijft toch nog wennen: na 10 jaar intensief gewerkt te hebben met de Leisure Leefstijlen verspreek ik me soms nog als ik vertel over de Leefstijlvinder. De Leefstijlvinder brengt 7 typen recreanten in beeld en brengt zo de Nederlandse recreant tot leven. Het model vervangt de Leisure Leefstijlen. De groepen zijn wat veranderd maar de principes achter het model niet. De ondernemers en overheden maken nog graag gebruik van de leefstijlen en weten ons hiervoor ook goed te vinden!

Meer weten over de Leefstijlvinder?

We werken nu ruim een half jaar met de nieuwe Leefstijlvinder en graag deel ik enkele ervaringen.

Ondernemers brengen leefstijlen tot leven
De consument staat centraal. Dat beseft vrijwel elke recreatie-ondernemer. Maar wie is de consument die naar mij toe komt? Welke wensen heeft hij? Dit is nog niet altijd makkelijk om te benoemen. Zeker niet voor een camping in transitie waarbij we onlangs een workshop over de Leefstijlvinder hebben gegeven. Door een nieuwe focus in het bedrijf verandert ook de doelgroep. De huidige doelgroep (in beeld gebracht door o.a. een postcodeanalyse) is echt wel even anders dan de nieuwe doelgroep. Dat voelen ze wel aan. Maar hoe dan precies? Welke veranderingen brengt dit met zich mee? In communicatie, maar ook voor het dagelijkse werk van de receptionist, de technische dienst en de schoonmaak.


Tijdens een door ons georganiseerde workshop is er samen met het personeel nagedacht over hun nieuwe doelgroep. Deze werd gevonden via de Leefstijlvinder: wie is de doelgroep, wat vindt hij leuk, welke wensen heeft hij en hoe ga je met deze nieuwe doelgroep om? Door het spelen van een rollenspel paste het personeel het geleerde meteen in de praktijk toe: de receptie en de technische dienst stonden de nieuwe gast (door ons gespeeld) op een juiste manier te woord en hielp hen verder. Een erg leuke exercitie waarbij het personeel zich goed kon inleven in de nieuwe gast die straks naar hun camping komt. Een inspirerende middag voor het personeel en ook zeker voor ons! Een goede en leerzame manier om de Leefstijlen tot leven te laten komen.


Overheden brengen focus aan
Naast de ondernemers zijn ook de overheden zich (nog steeds) bewust van het feit dat een bepaald type gast hun regio bezoekt. De gemeente of regio biedt een bepaalde aantrekkingskracht voor een specifieke gast. Gerichter toeristisch beleid is mogelijk door ook daar focus op te leggen. Wij hebben voor meerdere gemeenten een beeld geschetst aan de hand van de Leefstijlvinder zodat zij kunnen zien op welke gast zij aantrekkingskracht hebben. Zo wordt de eigen inwoner getypeerd; een belangrijke en grote doelgroep. Ook hebben we het gebied doorkruist en belangrijke spelers in de sector bezocht om een nog duidelijker beeld te krijgen. We maken in de analyse onderscheid tussen dagrecreatie en verblijfsrecreatie. Al deze zaken samen maakt inzichtelijk welk leefstijltype het gebied bezoekt en op wie het aantrekkingskracht heeft. Soms zien we daarin een match maar soms ook niet. We adviseren de overheden op welke manier vraag en aanbod beter op elkaar aan sluiten. Op die manier komt er doelgroepfocus in het toeristische beleid. Het gaat om het aantrekkelijker maken van een gemeente of gebied, mede op basis van de leefstijlen. Met als doel het aantrekken van de juiste bezoekers die langer willen blijven, meer willen uitgeven en ook weer terugkomen.

Nieuwsgierig geworden wat de Leefstijlvinder voor uw bedrijf of uw regio kan betekenen? Neem dan gerust contact met mij op, Jikke van Haeften j.vanhaeften@zka.nl of 06 1532 2011.

 

Onze specialist(en)

Jikke van Haeften-De Jonge

Duidt de achterliggende drijfveren van vrijetijdsgedrag

Tel. : 06 1532 2011
Email : j.vanhaeften@zka.nl