Werk maken van vrije tijd

De vrijetijdseconomie van de provincie Brabant

ZKA heeft een tussentijdse rapportage gemaakt van de vrijetijdseconomie in de provincie Noord-Brabant. Er is onderzocht in welke mate het gevoerde beleid uit het Beleidskader Vrijetijdseconomie 2013-2020 doelmatig en doeltreffend is. En op welke punten de uitvoering moet worden bijgesteld voor de resterende beleidsperiode.

Er is een korte en duidelijke samenvatting in het begin van het rapport.

Voor vragen kunt u terecht bij Gré Beekers of Willem Kraanen.

Onze specialist(en)

Gré Beekers

Ervaren generalist, die breed inzetbaar is in de hele vrijetijdsmarkt

Tel. : 06 5126 5401 / 088 2100 253
Email : g.beekers@zka.nl

Willem Kraanen

Ervaren adviseur met oog voor ondernemersbelangen én bestuurlijke verhoudingen

Tel. : 06 8683 9144 / 088 2100 259
Email : w.kraanen@zka.nl