Werk maken van vrije tijd

De ZKA-monitor: de cijfers zijn slechts het begin…

Als een overheid of marketingorganisatie een nieuwe stap wil zetten op toeristisch gebied of wil evalueren, moet je weten hoe het er nu voor staat met de sector. Daarvoor wordt ZKA regelmatig gevraagd om een monitor uit te voeren: een specifiek onderzoek naar de omvang en de economische impact van de toeristische sector in een gemeente, provincie of regio, met alle cijfertjes in kaart gebracht. Maar: de monitor is veel meer dan alleen maar een document met getallen. Martine Mollema van ZKA geeft uitleg over dit veelomvattende instrument.

“Wanneer wij een monitor uitvoeren, gaan we onderzoek doen bij de recreatieve ondernemers in dat gebied”, legt ze uit. “Het is een momentopname, waarin we de capaciteit en bezetting van recreatieve ondernemers bij elkaar gaan brengen. Al deze cijfers worden met elkaar verrekend, zodat er een totaalbeeld ontstaat van het aanbod en de vraag en daarmee inzicht in het bezoek, de toeristische bestedingen en werkgelegenheid”. Maar daar houdt het nog niet bij op.

Het verhaal achter de cijfers
Want, benadrukt Martine, de monitor is veel meer dan simpelweg een tabellenrapportage. “Alleen wat cijfers netjes onder elkaar zetten levert geen goed beeld van de werkelijke samenstelling en impact van de lokale of regionale toeristische sector. Minstens zo belangrijk is het verhaal achter de cijfers. Daarom is de monitor een veelzijdig en op maat te maken product. Want waar hébben we het nu daadwerkelijk over? Daarvoor kijken we ook naar de ontwikkeling van de sector en de trends binnen de sector. Doordat we al jaren op zo veel plekken in Nederland monitors uitvoeren, kunnen we de cijfers duiden en in perspectief plaatsen. En met de expertise die we hebben en context die we verzamelen, kunnen we niet alleen evalueren maar ook aanbevelingen geven voor de toekomst. Om dit goed te kunnen doen, kijken we heel erg goed naar het doel en de wensen van de opdrachtgever, en daar stemmen we onze vragen aan de recreatieve ondernemers op af”.

De 3 niveaus hoe we de monitor, op maat gemaakt, kunnen inzetten

 

En zo kunnen we de monitor op grofweg 3 niveaus inzetten:

  • De monitor is een momentopname van de omvang en impact van toeristische sector. “Door met regelmaat te meten kunnen we zo bijvoorbeeld evalueren of doelstellingen gehaald worden en aanbevelingen geven om deze in de toekomst te (blijven) halen”. Zie voor een mooi voorbeeld van de uitkomsten van één van onze recente monitor-onderzoeken de volgende links: 'Vrijetijdssector in de lift'.
  • “Omdat we toch al contact hebben met de ondernemers, kunnen we hen ook laten meepraten over bijvoorbeeld het toeristische profiel van een regio, wat ze merken van marketingcampagnes of hoe ze de onderlinge samenwerking ervaren. Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever kunnen we ons onderzoek zo afstemmen dat we ook op dit soort vragen een antwoord vinden”.
  • Ook is de monitor een waardevolle bouwsteen in het proces om tot een toeristische visie te komen. Immers, om potenties voor de toekomst te kunnen bepalen, moet je wel weten wat je startpunt is. “En het is ook meteen een goed eerste contactmoment met ondernemers binnen het hele visietraject”.

 

Eigen verhalen
Tijdens het onderzoek worden er dus niet alleen maar cijfers opgehaald vertelt Martine. “Zo ondervroegen wij de recreatieve ondernemers van een gemeente voor de monitor, en we merkten dat deze ondernemers nog veel meer te vertellen hadden. De monitor werd ineens het eerste aanspreekpunt. Omdat we de ondernemer bij ons onderzoek betrekken, gaan ze van alles vertellen: ‘Ik wilde ook dit nog kwijt…’. Het werkte als een trigger voor deze ondernemers en begon echt te leven. En helemaal omdat ze wisten dat wij een onafhankelijke partij zijn die als verbinder tussen hen en de gemeente staat. Het zet aan tot participatie. En dát maakt de monitor nu zo mooi.”

 

Meer informatie?

Neem contact op met Martine Mollema via m.mollema@zka.nl of 06 86835805.

Onze specialist(en)

Martine Mollema

Heeft oog voor belangen van partijen binnen een ruimtelijk-maatschappelijke context van een stad of regio

Tel. : 06 8683 5805
Email : m.mollema@zka.nl