Werk maken van vrije tijd

Focus op hogere toegevoegde waarde voor economie en samenleving

Advies van de SER Overijssel over toekomst vrijetijdseconomie:

Tijdens het congres van Gastvrij Overijssel op 26 februari 2019 presenteerde de SER Overijssel de contouren van het advies over de toekomst van toerisme aan de provincie Overijssel. Het verkennende advies geeft aan waar de verbeterruimte voor Overijssel ligt voor de periode 2021 - 2025. ZKA Leisure Consultants en Verheijden Concepten ondersteunden de SER Overijssel in de totstandkoming van het advies.

 

Versterken en versnellen

De vrijetijdseconomie in Overijssel levert bijna 36.000 banen. Dat is ruim 6 procent van de werkgelegenheid en dit aandeel groeit structureel. De verblijfssector genereert jaarlijks ca. 350 miljoen euro aan verblijfsbestedingen en hierbinnen vormt inkomend verblijfstoerisme dé groeimarkt. Het is de verwachting dat toerisme in Nederland de komende jaren blijft groeien. De SER Overijssel adviseert de provincie om beleidsprioriteit te geven aan het versterken en versnellen van de groeiende vrijetijdssector.

 

Toegevoegde waarde vergroten

Om toekomstbestendig te blijven zal de toegevoegde waarde van de vrijetijdssector in Overijssel moeten toenemen door nieuwe allianties aan te gaan (cross-overs maken) met iconische omgevingspartners. Zo ontstaat een concurrerende propositie gericht op bestaande en nieuwe markten.

 

Drie adviezen

SER-Overijssel adviseert de provincie om drie kansen te benutten:

  1. Omgeving: zoek iconische omgevingspartners in andere economische sectoren met potentieel hoge toegevoegde waarde voor toerisme en verbindt ze aan toeristische bedrijven. Dit betekent het maken van cross-overs met (een beperkt aantal) krachtige nieuwe omgevingspartners waardoor de reputatie van gebieden in Overijssel verbetert. De provincie zal hierbij voldoende ontwikkelingsruimte moeten bieden.
  2. Accommodaties: internationale gasten verwachten bijzondere overnachtingsplekken. Zet daarom in op meer differentiatie en versterking van de accommodatie-portfolio. Stem verblijfsformules af op de nieuwe omgevingsiconen en goed bestedende (inter)nationale markten. Zo ontstaat innovatie en verbetering van de productiviteit.
  3. Organisatie: stel een ambitieus provinciaal toerismedoel dat tot bezieling leidt in de hele toeristische sector en daarbuiten. Werk een strategie uit waarin integrale toeristische productontwikkeling en bestemmingsmanagement onderdeel is; leg de focus op het verbinden van accommodaties aan enkele marktgerichte iconische omgevingspartners die ook bij een internationale markt tot de verbeelding spreken. En sluit allianties met werkgevers/werknemers inzake opleiding en veranderende arbeidsmarkt, omdat er de komende jaren voldoende gekwalificeerde en gastvrije medewerkers nodig zijn.

 

SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel zitten werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen.

 

Download onder aan de pagina de contouren van het SER Advies Toekomst Vrijetijdseconomie Overijssel en bekijk de video. Binnenkort verschijnt het volledige advies over de toekomst van de vrijetijdseconomie.

Onze specialist(en)

Merlijn Pietersma

Leisure strateeg

Tel. : 06 8190 9921
Email : m.pietersma@zka.nl