Werk maken van vrije tijd

Tussen droom en daad: het toetsen van nieuwe verblijfsplannen

Voor de komende jaren spelen veel ontwikkelingen voor geplande nieuwe bungalows, hotelkamers en andere verblijven. Let wel: gepland. Want deze planvoorraad is echt niet altijd dezelfde als de toekomstige marktvraag.

Hoe laat je deze twee begrippen door één deur gaan?

Om de planvoorraad (de capaciteit van alle nieuwe verblijfsplannen bij elkaar) af te zetten tegen de marktruimte, wordt een specifieke ‘checklist’ gehanteerd. Bij ZKA begeeft Bennie Roelands zich op dat terrein. “Je moet kritisch kijken naar nieuwe plannen. Waarom zou je het ene plan wel toejuichen en het andere niet? Deze checklist, die we een ontwikkelkader noemen, helpt initiatieven structureel en op dezelfde wijze te onderzoeken. We wegen de achtergronden zorgvuldig af en zorgen dat prioriteit wordt gegeven aan de juiste initiatieven.”

Out of the box; creëren nieuwe vraag
Als die ruimte in de markt klein is, kun je natuurlijk kijken of je die vraag in de regio nog kunt vergroten. Dus: is de ondernemer in staat om gasten te trekken die nu níet (of te weinig) naar een regio komen? Voorbeeldje: een hotel beschikt over een grootschalige voorziening die aantoonbaar een twee-eenheid vormt met de kamers, zoals een ‘wellnesshotel’ als Thermae 2000 of Thermen Bussloo. Dit boort nieuwe doelgroepen aan die vanwege het concept naar een stad of regio komen. Daarmee vergroot je de potentiële vraag en hou je onder de streep meer over.

Stop niet bij de gemeentegrens
“Je moet verder kijken dan puur de gemeentegrenzen. De verblijfsgast stopt nu eenmaal niet met zoeken bij de blauwe bordjes”, zegt Bennie. “Eerst maken we een ‘foto’, een overzicht van de huidige markt en alle plannen voor een gebied. Dat is een momentopname. De planvoorraad is in veel gevallen behoorlijk groot: ik heb nog niet vaak meegemaakt dat er minder plannen waren dan vraag in de markt!” Een ontwikkelkader is daarom voor veel regio’s een zeer geschikt instrument om overcapaciteit te voorkomen en een selectie te maken om de best passende plannen te accommoderen.

 


Stappenplan
In dergelijke kaders kun je diverse typen criteria onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan de volgende punten: economisch, de meerwaarde die de plannen hebben in de markt en sociaal-maatschappelijke aspecten. “Marktanalyses voor nieuwe plannen onderzoeken we nauwkeurig. We verdiepen ons dan in het gebied en de omliggende regio. We kijken zorgvuldig naar beleidsspeerpunten. Verder is het goed om te spreken met ontwikkelaars, ondernemers en branchevertegenwoordigers als KHN en RECRON. Dit leidt tot een samenhangend én gedragen kader.”

 

 

Marktdynamiek
Het toetsingskader is zeer goed inzetbaar voor verblijfsrecreatie. “Weinig markten zijn zo dynamisch als deze tak”, licht Bennie toe. “We hebben het toegepast voor verblijfsrecreatie in de regio’s Noord-Limburg en Noord-Holland Noord. Maar ook voor de hotelmarkt in de gemeente Maastricht.” Voor dit laatste project werd samengewerkt met Sven Cimmermans (Beleidsmedewerker Vrijetijdseconomie gemeente Maastricht). ”De samenwerking met ZKA is fijn. Het zijn mensen die aantonen dat ze de materie en de (lokale) omstandigheden sterk beheersen”, aldus Sven.

 

Meer weten? Neem contact op met Bennie Roelands via b.roelands@zka.nl of 06 5392 9885.

 

Onze specialist(en)

Bennie Roelands

Doorgrondt als bedrijfskundige graag alle ins & outs van een sector of bedrijf

Tel. : 06 5392 9885 / 088 2100 252
Email : b.roelands@zka.nl