Werk maken van vrije tijd

Werkatelier vitaliteit in de verblijfsrecreatie in Noord Brabant

Op dit moment is ZKA bezig met een onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de provincie Noord Brabant. Dit onderzoek zal binnenkort afgerond worden. Zoals in alle regio’s en provincies komen er bedrijven naar voren die meer of minder vitaal zijn. Deze bedrijven variëren van zeer vitaal en koplopers zijn, tot middenmoters en bedrijven die geen gezonde bedrijfsmatige exploitatie voeren die gericht is op recreatie.

Welke vragen spelen er?

  1. Hoe vitaal zijn de verblijfsrecreatieve parken in Noord-Brabant? En
    welke vitaliteitsclusters levert de vitaliteitsdiagnose op?
  2. Wat zijn de ontwikkelperspectieven en aanbevelingen voor parken in met name de kwetsbare vitaliteitsclusters?
  3. Welke processtappen (op hoofdlijnen) kunnen worden gezet door o.a. ondernemers, gemeenten en provincie (eventueel in gezamenlijkheid) om tot een vitale verblijfsrecreatiesector te komen?

Werkartelier
ZKA gaat 27 september met een aantal Brabantse gemeenten aan de slag om nader in te zoomen op mechanismen die invloed hebben op de vitaliteit van de sector en stil te staan bij strategieën, acties en instrumenten die gebruikt kunnen worden om deze vitaliteit te vergroten. ZKA zal hun kennis delen bij de aanpak van het vitaliseren van de verblijfsrecreatiesector, en passende processtappen toelichten. Hiervoor zijn enkele gemeenten uitgenodigd om hun vragen / problematiek / aanpak oplossingen met elkaar te delen. Het is doel is om te kijken welke verbeteringen er mogelijk zijn, en van elkaar te leren in een open gesprek.

Mocht er vanuit andere gemeenten en andere provincies interesse zijn dan kunnen zij zich melden bij Willem Kraanen voor een nieuw werkatelier. ZKA deelt graag haar kennis.

Wilt u meer informatie, neem gerust contact op met onze adviseur Willem Kraanen
w.kraanen@zka.nl of 06 868 39 144

Onze specialist(en)

Willem Kraanen

Ervaren adviseur met oog voor ondernemersbelangen én bestuurlijke verhoudingen

Tel. : 06 8683 9144
Email : w.kraanen@zka.nl