Werk maken van vrije tijd

ZKA Leisure Consultants wordt RECRON Kennispartner

Samen de recreatiesector naar een hoger niveau brengen

Tijdens de kick-off bijeenkomst van de RECRON Kennispartners op 11 januari jongstleden hebben we, als negende kennispartner, de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met RECRON ondertekend. Tijdens de kick-off is de officiële start van het RECRON Kennispartnerschap beklonken met alle negen partners.

“Bij RECRON is een grote groep Adviseurs en Leveranciers aangesloten. Deze erkende adviseurs en leveranciers leveren allemaal op hun eigen manier een bijdrage aan de recreatiesector. Maar in deze groep zit ook veel inhoudelijke kennis en deskundigheid waarmee we de sector naar een hoger niveau kunnen brengen, aldus Martin Maassen – waarnemend directeur RECRON. Het RECRON Kennispartnerschap betekent dat partners actiever betrokken worden bij het delen van inhoudelijke kennis. Ook worden Kennispartners vanaf 2019 actief ingezet voor kennisdeling bij regionale kennisbijeenkomsten, RECRON kennissessies en bedrijfsgroepsmatige sessies. Dit is een exclusieve “verdiepende” samenwerking binnen het RECRON TOP Adviseur-/Leverancierschap”, aldus Martin Maassen.

We zijn al ruim 30 jaar een leidend adviesbureau in de vrijetijdseconomie. De focus van onze activiteiten ligt op onderzoek, strategievorming en implementatie. In de vrijetijdseconomie is ZKA de partner voor ondernemers, (branche)organisaties, overheden en toeristische organisaties. 

“De sector heeft de wind in de rug: toerisme groeit. Maar ondernemen in vrije tijd is niet vrijblijvend. Je moet constant alert zijn op veranderingen. Wij helpen partijen om toekomstbestendige richting te kiezen. Dat doen we door kennisontwikkeling en advies. We zijn overtuigd van de kracht van delen. Daarom gaan we de samenwerking met RECRON aan. Onze inzichten delen we graag met de leden van RECRON en we willen met het RECRON kennispartnerschap in de vrijetijdssector naar een hoger niveau brengen”, aldus Merlijn Pietersma, adviseur bij ZKA Leisure. Op dit moment werkt ZKA met RECRON aan een onderzoek naar de feitelijke lastendruk van recreatieondernemers. 

 

UITNODIGING Exclusieve kennissessie voor 10 ondernemers

Graag deelt ZKA de drie kernontwikkelingen van 2019 met recreatieondernemers op 12 maart vanaf 14.00 uur in Den Bosch tijdens een exclusieve kennissessie. Praat mee, er is ruimte voor 10 recreatieondernemers, meld je nu aan bij Rutger via r.vandemaat@zka.nl.