Werk maken van vrije tijd

Transformatie van verblijfsrecreatie

Of het nu gaat over een vakantiepark, camping of hotels; de dynamiek is groot. Op verschillende locaties in de verblijfsrecreatie het (economisch) ecosysteem is onomkeerbaar verstoord en de veerkracht ontbreekt om de kwaliteiten van of potenties voor het gebied of de locatie te benutten. De aansluiting met de markt is verloren, de ondernemer zit in de slob, het vertrouwen van financiers ontbreekt of de locatiekwaliteiten worden onvoldoende benut. Dit leidt tot (structurele) leegstand, verloedering en/of ondermijnende criminaliteit. Er is behoefte aan grip op verandering en het doorbreken van de negatieve spiraal. Nieuwe perspectieven of verdienmodellen zijn gewenst, waarbij de vervolgvraag is: hoe komen we daartoe? En welke partijen zijn daarbij betrokken?

 

Wat kan ZKA-Transformatie voor u doen?

ZKA-Transformatie ondersteunt partijen in deze complexe situatie. Op de eerste plaats is zicht op de problematiek cruciaal. Ons vitaliteitsmodel helpt daarbij. Wat is de uitgangssituatie en waar zitten de opgaven, maar ook mogelijkheden? Als het zicht op de problematiek scherp is, werken we aan nieuwe perspectieven. Met een gebiedsvisie, bedrijfsvisie of ontwikkelstrategie ondersteunen we betrokkenen met creëren van het streefbeeld. En wat er voor nodig is om daar te komen (acties, maatregelen en instrumenten). Helaas is er geen one-size-fits-all-aanpak beschikbaar en vraagt de uitvoering maatwerk: de locatie, problematiek en structuur vraagt een op maat gesneden uitvoeringsprogramma of instrumentenbox, aangevuld met organisatie- en procesbegeleiding. Zo helpt Seinpost-ZKA-transformatie stap voor stap aan (strategische) vernieuwing van gebieden. Een aanpak die tegelijk flexibel is om snel in te kunnen spelen op veranderende inzichten. En altijd werken via transformatie en vitaliteitsmanagement schouder aan schouder met ondernemers, overheid en vastgoedeigenaren aan de versterking van het gebied.

Willem Kraanen

Willem Kraanen

Ervaren adviseur met oog voor ondernemersbelangen én bestuurlijke verhoudingen

Tel. : 06 8683 9144
Email : w.kraanen@zka.nl

Waar kunnen we u mee helpen?

 

 

 

 

Actualiteit

 

 

Onze opdrachtgevers