Werk maken van vrije tijd

Ontwikkelkader

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om in beleid te streven naar versterking van het logiesaanbod. Een duidelijk ontwikkelkader als sturingsinstrument om initiatieven aan te toetsen en grip te houden op toekomstige ontwikkelingen helpt hierbij.

Sluiten de initiatieven aan bij de toeristische visie en/of toeristisch beleid van de gemeente? Is de markt voldoende groot voor al deze plannen? Hoe kunnen we nieuwe verblijfsrecreatieve (her)ontwikkelingen regionaal afstemmen en toetsen? En hoe creëren we duidelijkheid naar de markt en versnellen we tegelijkertijd de afstemming tussen RO en EZ?

Een helder en overzichtelijk kader 

Een toetsingskader of ontwikkelkader helpt gemeenten om snel te kunnen bepalen welke plannen doorgang mogen krijgen. Binnen een ontwikkelkader worden criteria opgesteld waaraan nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen. Bijvoorbeeld: 

  • Economische haalbaarheid;  
  • Sociaal-maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving;  
  • Ruimtelijke kwaliteit; 
  • Circulariteit en/of duurzaamheid.

Een ontwikkelkader helpt niet alleen de gemeente met het sneller, eenduidiger en beter beoordelen van plannen. Ook initiatiefnemers worden geholpen in hun aanvraag, omdat zij deze aan de hand van het kader kunnen opstellen. Zij kunnen hun plannen gericht aanscherpen en verbeteren voordat de vergunningsaanvraag ingediend wordt, met als gevolg dat de doorlooptijd van de aanvraag verkleind wordt. 

Resultaat 

Het resultaat is een gebruiksvriendelijk en door de sector gedragen kader met praktische en concrete handvatten voor de beoordelen van plannen. Hiermee worden marktinitiatieven gestuurd en blijft de kwaliteit en het evenwicht van de gemeentelijke of regionale markt bewaakt. ZKA helpt bij de implementatie en geeft de benodigde training. Zo kunt u als gemeente direct aan de slag.  

Ervaring 

ZKA heeft al diverse ontwikkelkaders opgesteld voor de verblijfsrecreatie sector en de hotelsector. Voorbeelden hiervan zijn:  

Cees Brinkman, teamleider vestigingsklimaat van de regio Noord-Holland Noord schrijft het volgende over het proces dat doorlopen is en het ontwikkelkader dat opgesteld is:  

“In onze regio hebben we nog niet eerder zo vaak een goede discussie gevoerd over nieuwe- en herontwikkelingen in de verblijfsrecreatie als de afgelopen twee jaar. Door het ontwikkelkader dat ZKA opstelde met ons vindt eindelijk het goede gesprek plaats. Daar zijn we heel blij mee. Voorheen werd bij wijze van spreken ieder principeverzoek tot en met vergunningaanvraag door de gemeente richting provincie gestuurd zonder dat regionale afstemming plaatsvond. Vaak maakte de gemeente een beperkte eigen afweging op de plannen van een initiatiefnemer waar een integrale afweging beter is. Nu staat de regio in zijn kracht door het ontwikkelkader toe te passen en hierover het gesprek te voeren. Het ontwikkelkader is gebaseerd op onze gezamenlijke visie op verblijfscreatie. We weten nu waar we voor staan. Kortom, het werkt fantastisch.  

Ook de werkwijze waarin wij in een Regionale Advies Commissie (RAC) initiatieven van verblijfsrecreatieondernemers afstemmen ervaren we positief. Gemeenteambtenaren doen hier actief aan mee want het gaat echt over de toekomst van onze toeristische regio. Onze ambitie is niet voor niets: de meest vitale verblijfsregio van Nederland.” 


Bent u op zoek naar een échte oplossing?  

Of nieuwsgierig wat we precies voor u kunnen betekenen? Via de contactgegevens van onze specialisten komt u direct met ons in contact

Of stuur ons een berichtje via onderstaand formulier.

 

De gegevens zijn verzonden!
Er ging iets mis met het versturen. Probeer het later nog eens.

 

Onze specialisten

Dagrecreatie en verblijfsrecreatie:

Willem Kraanen

Willem Kraanen

Ervaren adviseur met oog voor ondernemersbelangen én bestuurlijke verhoudingen

Tel. : 06 8683 9144
Email : w.kraanen@zka.nl
Sasja Vermeulen

Sasja Vermeulen

Economisch onderlegde en gedreven adviseur

Tel. : 06 8681 9588
Email : s.vermeulen@zka.nl

Ontwikkelkaders voor hotels:

Bennie Roelands

Bennie Roelands

Doorgrondt als bedrijfskundige graag alle ins & outs van een sector of bedrijf

Tel. : 06 5392 9885
Email : b.roelands@zka.nl

Onze klanten