Werk maken van vrije tijd

Visie toerisme en recreatie

 

Wilt u als gemeente of regio inzicht in de brede betekenis van toerisme en recreatie? Wilt u weten welke kansen toerisme en recreatie bieden? En welke onderscheidende kwaliteiten daarbij doorslaggevend zijn? Hebt u behoefte aan focus? En wilt u samen met de sector stappen maken?

 

Elke visie is uniek

Een toeristische visie máák je niet. Je ontdékt hem. Net zoals een kunstenaar zijn schilderij ontdekt, in plaats van gepland schildert. De schilder maakt gebruik van een eigen aanpak, techniek, kleurgebruik, materiaalkeuze en een schilder is eigenwijs creatief. Zo werkt het ook met onze visies. We beschikken over technieken, procesaanpakken en inhoudelijk creatieve kennis. Laagje voor laagje ontstaat het streefbeeld: een logische en enthousiasmerende visie die toeristisch-recreatieve regio’s aanzet tot actie.

Brede welvaart als uitgangspunt

Het opstellen van de visie start met een goede voorbereiding. Zoals een nulmeting van de sector: Wat is het precieze aanbod, kwaliteit en welke doelgroepen worden bediend? Hoeveel bezoekers en overnachtingen ‘scoort’ uw gebied en wat levert dit allemaal op? Naast de economische betekenis (zoals omzet en banen) brengen we ook de sociaal-maatschappelijke waarde van de sector en impact op de omgeving in beeld. Afhankelijk van uw wensen kunnen we dit inzichtelijk maken door ons Dashboard Impact Toerisme.

Wij geloven dat niet alleen bezoekers centraal moeten staan, maar ook juist de eigen inwoners. Toerisme en recreatie dragen bij aan de leefbaarheid en levendigheid van onze dorpen en steden en dragen  daarmee bij aan de brede welvaart van inwoners. We streven altijd naar een optimaal balans tussen economie, maatschappij en omgeving. We kijken naar kansrijke trends, we laten ons voeden door stakeholders en we durven daarbij kritisch te zijn en een spiegel voor te houden. Zo ontstaat een gedragen visie, betrokken stakeholders en een boel energie om het gewenste resultaat te behalen!

 

In onze visies hebben we aandacht voor de volgende onderdelen:

 • De bestaansreden van toerisme in uw regio
 • De diepgewortelde kernwaarden van uw regio: het DNA
 • De onderscheidende kernkwaliteiten van het toeristisch-recreatief aanbod
 • De bijpassende focusdoelgroepen voor uw regio, nu en (over)morgen
 • Heldere ambitie en doelen van uw gemeente of regio: meetbaar en inspirerend

 

Van visie naar actie

Wij streven er altijd naar om visies te voorzien van een uitvoeringsprogramma, inclusief prioritering en  organisatievoorstel. Want zonder uitvoeringsprogramma en een realistisch budget blijft de visie bij mooie woorden en dromen. De visie belandt dan als het ware onderin de bureaulade en er verandert niets. Wij zien een toeristisch-recreatieve visie niet als een eindproduct, maar als het startschot om de sector te versterken en betrokken te houden.

 

Belangrijke klanten zijn gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en provincies. Recente voorbeelden zijn onder andere:

 • Beleid en uitvoeringsprogramma R&T gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen (2021)
 • Visie bezoekerseconomie Leiden (2021)
 • Visie en strategie gastvrijheidseconomie gemeente Hardenberg​ (2021)
 • Visie en uitvoeringsprogramma toerisme gemeente Zaanstad (2021)
 • Visie en uitvoeringsprogramma R&T gemeente Oldebroek (2021)
 • Toeristische beleidsnota en uitvoeringsprogramma Someren (2021)
 • Visie vrijetijdseconomie Deurne (2021)
 • Visie en uitvoeringsplan R&T gemeente Het Hogeland (2021)

 

Bent u op zoek naar een echte oplossing?

Of nieuwsgierig wat we precies voor u kunnen betekenen? Via de contactgegevens van onze specialisten komt u direct met ons in contact.

Of stuur ons een berichtje via onderstaand formulier.

 

De gegevens zijn verzonden!
Er ging iets mis met het versturen. Probeer het later nog eens.

 

Onze specialisten

Sanne Westerink

Sanne Westerink

Positief ingestelde verbinder met een frisse kijk op toeristische vraagstukken

Tel. : 06 8684 8460
Email : s.westerink@zka.nl

Object reference not set to an instance of an object.

Gré Beekers

Gré Beekers

Ervaren generalist, die breed inzetbaar is in de hele vrijetijdsmarkt

Tel. : 06 5126 5401
Email : g.beekers@zka.nl

Onze klanten