Werk maken van vrije tijd

Gebiedsvisie

Heeft u binnen uw gemeente of regio een gebied dat (meer) toeristische potentie heeft? Waar een toeristisch cluster (her)ontwikkeld kan worden? Dan is het goed om voor dit gebied een sterke gebiedsvisie op te stellen om focus aan te brengen.

 

Eerst een gebiedsvisie, dan individuele planvorming

Wanneer wij een gebiedsvisie opstellen, hebben we de volgende principes voor ogen:

  • Elk gebied heeft zijn eigen identiteit. Deze identiteit is belangrijk bij het opstellen van de gebiedsvisie: wat is de (oorspronkelijke) kracht van het gebied, waarin is het uniek.
  • Eerst gebiedsvisie, dan de individuele planinvulling. Wij zijn ervan overtuigd dat er eerst een gebiedsvisie opgesteld moet worden incl. een sluitende grondexploitatie en een marktconforme invulling met economische en ruimtelijke vertaling. Pas daarna kijken we naar individuele plannen voor een gebied: hoe passen die hierin, en hoe versterken zij de identiteit van het gebied. Belangrijk is dat een vitaal toeristisch cluster ontstaat waarin omgeving, organisatie en accommodaties op elkaar afgestemd zijn en elkaar versterken.
  • Draagvlak zorgt mede voor succes. Rondom een gebied zijn altijd verschillende ondernemers actief en de gebiedsvisie kan hen (in de toekomst) ook raken. Daarom is het belangrijk dat zij betrokken worden in de gebiedsvisie. Hoe beter de visie gedragen wordt, hoe groter de kans op een succesvol ontwikkeld gebied.
  • Landschappelijk én marktkundig. Vaak is het voor het gebiedsconcept nodig dat er zowel een stedenbouwkundige / landschappelijke visie is en een marktkundige visie. Hiervoor werken wij graag samen met landschapsarchitecten.

 

Onze opdrachtgevers

Belangrijke klanten zijn gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en provincies. Recent werkten we onder andere voor:

  • Kinderdijk
  • Drechtdoorsteek
  • Eiland Voorne-Putten
  • Loosdrechts Plassengebied

 

Bent u op zoek naar een oplossing?

Of nieuwsgierig wat we precies voor u kunnen betekenen? Via de contactgegevens van onze specialisten komt u direct met ons in contact.

Of stuur ons een berichtje via onderstaand formulier.

 

De gegevens zijn verzonden!
Er ging iets mis met het versturen. Probeer het later nog eens.

 

Onze specialisten

Jikke van Haeften-De Jonge

Jikke van Haeften-De Jonge

Gaat samen met de opdrachtgever voor het beste resultaat voor een regio of bedrijf

Tel. : 06 1532 2011
Email : j.vanhaeften@zka.nl
Merlijn Pietersma

Merlijn Pietersma

Leisure strateeg

Tel. : 06 8190 9921
Email : m.pietersma@zka.nl